Anadolu Eğitim Sendikası web sitesinde yer alan duyuruya göre, özel yetenekli bireylerin ve özel yetenekli öğrencilerin yetiştirilmesi için Türkiye'de ilk defa 2002 yılında İstanbul Üniversitesi bünyesinde kurulan ve daha sonra diğer bazı üniversitelerde de açılan Üstün Zekâlılar Öğretmenliği mezunlarının eğitim sisteminde özel yetenekliler ile ilgili herhangi bir okul veya sınıf bulunmadığı için Talim Terbiye Kurulu'nun kararı doğrultusunda sınıf öğretmeni olarak atamasının yapılmakta olduğu belirtildi.

Özel Eğitim Öğretmenliği

Daha sonra Yükseköğretim Kurumu'nun 11 Nisan 2016 tarih ve 21249 sayılı yazısı kapsamında Üstün Zekâlılar Öğretmenliği ile Zihinsel, Görme ve İşitme Engelliler Öğretmenliği bölümlerinin Özel Eğitim Öğretmenliği olarak tek çatı altında toplandığı hatırlatıldı. Bu düzenlemeden önce Üstün Zekâlılar Öğretmenliği lisans bölümünden mezun olarak devlet okullarına sınıf öğretmeni atanan yaklaşık 85 kişi ile birlikte mezun durumda bekleyen yaklaşık 400 kişi ve hâlihazırda bu bölümde eğitim gören yaklaşık 400 lisans öğrencisinin bulunduğu bilgisi aktarıldı.

Kamu Denetçiliği Kurumu'na Başvuru

TRANSFERE 7,03 MİLYAR DOLAR HARCANDI TRANSFERE 7,03 MİLYAR DOLAR HARCANDI

Üstün Zekâlılar Öğretmenliği bölümünün “özel eğitim” bölümü olduğuna dikkat çekilen AES açıklamasında, bu bölüm mezunlarının transkriptlerinde birçok özel eğitim dersi bulunmakta olduğuna işaret edildi. Anadolu Eğitim Sendikası olarak YÖK tarafından 2016 tarihinde yapılan değişiklik ile Üstün Zekâlılar Öğretmenliği mezunlarının Özel Eğitim Öğretmeni olarak atamalarının yapılması ve bu bölümden mezun olup bakanlığın sınıf öğretmeni kadrolarında görev yapan öğretmenlerin ise alan değişikliği ile Özel Eğitim Öğretmenliğine geçiş hakkı tanınması için Milli Eğitim Bakanlığı'na ile Talim ve Terbiye Kurulu'na başvuruda bulunulduğu hatırlatıldı. Alınan olumsuz yanıt üzerine konunun AES tarafından Kamu Denetçiliği Kurumu'na taşındığı belirtildi.