MEB’den açıköğretim uyarısı bu öğrenciler sınava alınmayacak MEB’den açıköğretim uyarısı bu öğrenciler sınava alınmayacak

Milli Eğitim Bakanlığı MEB, eğitimin tüm kademelerinde yeni değişiklikler yapmaya devam ediyor. Okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve liselerde ciddi adımlar atan bakanlık önemli değişiklikleri de imza attı. Bu kapsamda ortaokullara yönelik müfredat değişikliği gerçekleştiren bakanlık, ortaokullarda seçmeli dersler kapsamına alınan "afet bilinci" dersinin müfredatını hazırladı.
ortaokul 5, sınıf, 6. Sınıf, ve 7. sınıflar için okutulmak üzere geliştirilen bu dersin müfredatı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onayından geçti.
Ortaokulu ilk üç sınıfında okutulacak olan"Afet Bilinci" dersi, öğrencilere afetlerde yaşam becerilerini kullanmaları, ilk yardım, afetlerin Türkiye'deki etkileri gibi konularda bilgi sahibi olmalarını amaçlıyor.

Afet Bilinci dersi, her bir düzeyde 72 saatlik öğretim programını içeriyor ve seçmeli dersler arasında yer alıyor. Ortaokullarda okutulmak üzere hazırlanan ders müfredatında, öğrencilere afetlere karşı bilinçli olmanın önemi, çevre okuryazarlığı, medya okuryazarlığı, harita okuryazarlığı, konum analizi, değişim ve sürekliliği algılama gibi becerilerin kazandırılması hedefleniyor.
Müfredata hazırlanan ders sürecinde öğrencilere görsel materyallerle desteklenmiş bir öğrenim ortamı sunulacak. Drama, oyun, gezi, gözlem, tatbikat gibi etkinliklere de yer verilerek öğrencilerin dersi daha etkili bir şekilde öğrenmeleri sağlanacak.
Afet Bilinci dersi, doğa kaynaklı ve insan kaynaklı afet türlerini ele alacak. Ayrıca, öğrencilerin yaşadıkları bölgelerin afet risklerine odaklanmaları ve öğrenim sürecinde aktif rol almaları sağlanacak.