Maarif Sen tarafından Milli Eğitim Bakanlığına yapışan başvuru yazısı şöyle:

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

                                      ANKARAOkullara yardımcı personel görevlendirilmesi için milli eğitim Bakanlığı’na başvuruda bulundu.

 Geçtiğimiz yıllarda okullarımızda temizlik hizmetinin; MEB ile İŞKUR arasında imzalanan protokol ile TYP (Toplum Yararına Programı) kapsamında istihdam edilen geçici süreli görevli personeller ve MEB bünyesindeki kadrolu yardımcı personeller tarafından verildiği kamuoyunun malumudur. Bunun yanında yardımcı personel sayısının, okullarımızda nitelikli temizlik hizmetinin verilmesinde ve hijyenin sağlanmasında yetersiz kaldığı yine kamuoyunun malumudur.

İŞKUR Genel Müdürlüğü; 21 Ekim 2021 tarihinde TYP’nin 01.01.2022 tarihinden itibaren sadece afet, salgın ve acil durum dönemlerinde ilgili kamu hizmetlerinin aksamasını önleyecek şekilde ve geçici süreyle desteklenmesi amacıyla uygulanacağını duyurmuştur. Ayrıca duyurusunda; kamu kurum ve kuruluşlarının süreklilik arz eden görevlerini gerçekleştirecek personelin, kamu kurum kuruluşlarının kendi bütçeleri dâhilinde planlamalarının uygun olacağını belirtmiştir. Yani TYP İŞKUR tarafından sonlandırılmıştır.

 

Geçtiğimiz süre zarfında MEB; okullarda temizlik personeli ihtiyacının nasıl karşılanacağına dair kamuoyuna herhangi bir bilgilendirme yapmamış, herhangi bir plan ve program da açıklamamıştır. Bunun yanında daha önce vadedilen okul bazlı ödenek sisteminin hayata geçirilerek; temizlik, kırtasiye vb. ödeneklerin 2022-2023 eğitim öğretim yılı başlamadan okullarımıza gönderilmesi eğitim camiamızda memnuniyetle karşılanmıştır. Ancak, temin edilen temizlik malzemelerini kullanacak yardımcı personel istihdamının halen planlanmamış olması büyük bir handikaptır.

 

Yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen, yaklaşık 67 bin okul bünyesindeki 732 bin derslikte; 12 Eylül 2022 Pazartesi günü ders başı yapacaktır. Okulların açılmasına çok az bir süre kalmışken okul idarecilerinin, öğretmenlerin, velilerin, eğitimin paydaşlarının okullarımızda temizlik ve hijyenin sağlanmasına ilişkin; endişe duydukları durumlar, yanıt aradıkları ve yanıt bekledikleri sorular bulunmaktadır. Şöyle ki;

 

• Okullarımızın temizliği ve hijyeni nasıl sağlanacak?  

• İŞKUR TYP devam edecek mi?

• Okullarımızın yardımcı personel ihtiyacı nasıl karşılanacak?

• Okullarımızda yeteri kadar yardımcı personel olacak mı?  

• Okullarımızda kırılan camı, musluğu, kapı kolunu vb. kim değiştirecek? 

Benzeri soruların sayısını arttırmak mümkündür…

 

Eğitim öğretim yılı başlamadan okullarımızın ihtiyaç duyduğu yardımcı personellerin istihdam edilmeleri, görevlendirilecekleri okullarda oryantasyonlarını tamamlamaları, 1 Eylül 2022 tarihi itibariyle görevlerinin başında olmaları; sağlıklı bir eğitim öğretim ortamı ve süreci için büyük önem arz etmektedir.

 

MAARİF-SEN olarak; her okula ödenek göndererek “eksiklerinizi giderin” talimatı veren Milli Eğitim Bakanlığımızın her okula yeteri kadar temizlik personeli istihdam etmesini, endişeleri ortandan kaldırmasını ve kamuoyunu bu hususta aydınlatmasını talep ediyoruz.

 

10 İl İçin Üniversite Eğitimlerine Ara Verildi 10 İl İçin Üniversite Eğitimlerine Ara Verildi

Gereğini önemle arz ederiz.

 

Akif KETEN            Mustafa DAĞAŞAN

Genel Sekreter Genel Başkan