Okul servislerinde önemli değişiklik

Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Okul servislerinde önemli değişiklik
10 Mart 2017 - 09:11

10 Mart 2017 CUMA
Resmi Gazete
Sayı : 30003

YÖNETMELİK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 28/8/2007 tarihli ve 26627 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "31/12/2016" ibaresi "1/7/2018" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 - Bu Yönetmelik 1/1/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

DEĞİŞİKLİK YAPILAN MADDE

Geçici Madde 1 - (1) (Değişik fıkra: 11/10/2008 - 27021 S. R.G. Yön./4. md.)Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (i) bentleri, 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentleri, 6 ncı maddesi, 7 nci maddesi, 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükümleri taşımalı eğitimde kullanılan servis hizmetleri için 1/7/2010 tarihine kadar uygulanmaz.

(2) 01/01/2010 tarihine kadar taşımalı eğitimde kullanılan servis hizmetlerine münhasır ve bu geçici maddede yer alan hususlarla sınırlı olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığının düzenlemeleri esas alınır.

(3) (Ek fıkra: 11/10/2008 - 27021 S. R.G. Yön./4. md.) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca trafik denetleme şube veya bürolarından 31/10/2008 tarihinden önce alınmış olan özel izin belgeleri, geçerlilik süresinin bitimine kadar kullanılır.

(4) (Ek fıkra: 11/10/2008 - 27021 S. R.G. Yön./4. md.) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi 1/7/2010 tarihine kadar uygulanmaz.
(5) (Ek fıkra: 23.08.2014 - 29097 s. R.G. Yön./1. md.) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası, köylerden taşımalı eğitim veren okullara ve bu okullardan köylere öğrencilerin ücretsiz taşındığı taşımalı eğitim kapsamında verilen okul servis hizmetlerinde 31/12/2016 tarihine kadar uygulanmaz.

Madde 5 - (2) (Ek bent: 06.08.2013 - 28730 s. R.G. Yön./3. md.) Belediye sınırları dışına/dışından yapılan okul servis hizmetleri için; taşımacının ayrıca Bakanlıkça düzenlenen ve yapılacak taşımanın şehirler arası veya il içi olmasına bağlı olarak B2, D2 veya D4 yetki belgelerinden birine sahip olması zorunludur.kaynak memeurlarnet

 

Bu haber 1253 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Şişli Eskort