Milli Eğitim Bakanlığında değişim süreci devam ediyor. Gelen tüm bakanlar önemli değişiklik yaparken en köklü değişiklik ise Edki Bakan Ziya Selçuk'un ardından yeni bakan Yusuf Tekin döneminde yapılıyor. Bakan Tekin'in Müsteşarlığı döneminde okul müdürlüğü sistemi değiştirilmiş ve on binlerce okul müdürü görevden alınarak yerine yeni okul müdürleri mülakatla atanmıştı. Görevden alınan okul müdürleri mahkemeyi kazanmasına rağmen bir kısmı hala görevine dönemedi. Tekin, okul müdürlüğü konusunda yeniden değişiklik yapma hazırlığında.

Bakanlığın önümüzdeki dönemde profesyonel okul müdürlüğü sistemini getirmesi bekleniyor. Bu sistemde okul müdürleri öğretmenler arasından seçilecek. Sınavı kazanan öğretmenler okul müdürlüğü ile ilgili eğitime alınacaklar ve bu eğitimler sonrasında yapılan sınavlarda başarılı olan öğretmenler profesyonel okul müdürü olarak atanacaklar. Bu sistem 2000 li yıllara kadar uygulanan bir sistemin benzeri olarak dikkat çekiyor. O dönemlerde de okul müdürleri sınavı kazandıktan sonra  okul müdürlüğü eğitimine alınıyor ve bu eğitimlerin ardından yapılan sınavı geçen öğretmenler okul müdürü olarak atanıyordu. 
Milli Eğitim Bakanlığı, okul müdürlüğü sisteminde yukarıdaki yöntemi uygularsa bir nevi geçmişe dönmüş olacak. Önümüzdeki dönemde bakanlığın uygulamalarını daha yakından takip edeceğiz.
 

Uzman öğretmenlerin ek tazminat alacağı tarih belli oldu Uzman öğretmenlerin ek tazminat alacağı tarih belli oldu

Profesyonel Eğitim Yöneticisi nedir?
 

Yöneticilik; karar verme, planlama, yöneltme, denetleme, örgütleme fonksiyonlarını bir arada barındıran yönetim işini uygulayan, icra eden kişidir. Eğitim yöneticisi ise bu fonksiyonları eğitim alanında uygulayan kişi olarak liderlik özellik ve niteliklerini mutlaka barındırmalıdır. Eğitime dair ülkenin hedeflerine ve bireysel hedeflere ulaşmayı sağlayacak liderliği yapacak yöneticiye profesyonel eğitim yöneticisi denir.