Okul Müdürleri ve Dersane kanunu AYM gündemine alındı

Anayasa Mahkemesi AYM dersaneler, okul müdürlerinin görevden alınması ve Milli Eğitim bakanlığını ilgilendiren çok sayıda maddeyi de içine alan kanun maddelerinin iptaline yönelik talepleri 9 Temmuz 2015 tarihli gündemine aldı.

03 Temmuz 2015 - 00:06

Anayasa Mahkemesi AYM dersaneler, okul müdürlerinin görevden alınması ve Milli Eğitim bakanlığını ilgilendiren çok sayıda maddeyi de içine alan kanun maddelerinin iptaline yönelik talepleri 9 Temmuz 2015 tarihli gündemine aldı. İşte AYM tarafından gündeme alınarak 9 Temmuz 2015 tarihinde gündeme alınan o MEM Kanun Maddeleri; 1.3.2014 tarihli ve 6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un; A- 8. maddesiyle, 29.6.2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a eklenen geçici 16. maddenin; 1- Birinci fıkrasının “…Bakanlık aleyhine varsa açılan davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız ve şartsız feragat edilmesi hâlinde…” bölümünün, 2- İkinci fıkrasının, 3- Yedinci fıkrasının, B- 9. maddesiyle, 8.2.2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 2. maddesinin; 1- Birinci fıkrasının; a- (b) bendinde yer alan “dershaneleri” ibaresinin yürürlükten kaldırılmasının, b- Değiştirilen (c) bendinin “...ile Bakanlıkça dönüşüm programına alınan kurumlardan 2018-2019 eğitim-öğretim yılının sonuna kadar faaliyetleri devam eden ortaöğretim...” bölümünün, c- Değiştirilen (g) bendinin “Ortaöğretime veya yüksek öğretime giriş sınavlarına hazırlık niteliğinde olmamak kaydıyla...” bölümünün, d- (f) bendinin yürürlükten kaldırılmasının, e- Değiştirilen (j) bendinde yer alan “On iki yaş ve altındaki...” ibaresinin, C- 12. maddesiyle 5580 sayılı Kanun’a eklenen ek 1. maddenin birinci fıkrası ile yedinci fıkrasının birinci cümlesinin, D- 13. maddesiyle 5580 sayılı Kanun’a eklenen geçici 5. maddenin, E- 21. maddesiyle, 25.8.2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 31. maddesine eklenen (3) numaralı fıkranın “…ile Bakanlıkta daire başkanı ve üzeri görevlerde fiilen bulunmuş olanların yurt dışı teşkilatında sürekli görevle atanmalarında hizmet süresi ve…” bölümünün, F- 22. maddesiyle değiştirilen 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 37. maddesinin (8) numaralı fıkrasının, G- 25. maddesiyle 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen geçici 10. maddenin; 1- (3) numaralı fıkrasının, 2- (7) numaralı fıkrasının; a- Birinci cümlesinde yer alan “…Milli Eğitim Başdenetçisi, Milli Eğitim Denetçisi ve …” ibaresi ile “…Millî Eğitim Denetçi Yardımcısı ve…” ibaresinin, b- İkinci cümlesinde yer alan “…Milli Eğitim Başdenetçisi, Milli Eğitim Denetçisi,…” ibaresi ile “…Millî Eğitim Denetçi Yardımcısı ve…” ibaresinin, c- Üçüncü cümlesinde yer alan “(Milli Eğitim Denetçi Yardımcılığından Maarif Müfettişliği kadrolarına atananlar dahil)” ibaresinin, 3- (8) numaralı fıkrasının, H- 26. maddesinin (d) bendinin, I- 27. maddesinin; 1- (3) numaralı fıkrasının “Milli Eğitim Denetçileri ve Milli Eğitim Denetçi Yardımcıları ile…” ibaresinin, 2- (5) numaralı fıkrasının; a- (a) bendinin “aynı bentte yer alan ‘ve Milli Eğitim Denetçi Yardımcıları’ ve ‘Milli Eğitim Denetçiliğine” ibareleri madde metninden çıkarılmıştır.” bölümünün, b- (b) bendinin “…(g) bendinde yer alan ‘Milli Eğitim Denetçi ve Denetçi Yardımcıları,’ ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve…” bölümünün, 3- (7) numaralı fıkrasının, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Araç sahiplerine kötü haber
Araç sahiplerine kötü haber
Küçük çocuk öğretmeninden korktuğu için okula gitmiyor
Küçük çocuk öğretmeninden korktuğu için okula gitmiyor