Uzman ve Başöğretmen net tazminat ücreti belli oldu Uzman ve Başöğretmen net tazminat ücreti belli oldu
Okul ve kuruk mudürleri ile müdür yardımcıları alan değişikliği için başvur yapabilir mi? 
Öğretmenlerin alan değişikliği başvurları başladı. Görev yaptığı öğretmenlik alanından başka bir alan geçmek isteyen öğretmenlerin başvurabileceği alan değişikliğinde mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil edenler ile birden fazla lisans mezuniyeti olanlar "Ön Başvuru" sürecinde sadece bir alana başvuruda bulunabilecektir.
Öğretmenlerden yan alanlarına ya da aylık karşılığı okutabilecekleri derslerin bulunduğu alanlara geçmek isteyenlerin başvuruları ile mezuniyetleri itibarıyla atanmaları Talim ve Terbiye Kurulunun 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kararında farklı bölüm mezunlarınca ihtiyacın karşılanamaması şartına bağlı (ikinci öncelikli) olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
Halen eğitim kurumu yöneticisi olarak görev yapanlar alan değişikliği yapmak üzere başvuruda bulunabileceklerdir.
Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Anaokulu Öğretmenliği Programı ile ocuk Gelişimi ve Eğitimi Programının birbirine eşdeğer olduğu 08.07.2004 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararında belirtilmiş olup bu husus yargı kararı gereği geçerliliğini devam ettirdiğinden Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Anaokulu Öğretmenliği Bölümü mezunu öğretmenlerin ocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı için yaptıkları başvurular kabul edilecektir.
Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya izinlerinin 30.09.2022 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla alan değişikliği başvurusunda bulunabilecektir.

Başvuru onay sürecine ilişkin iş ve işlemlerden, okul, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinde görevli personel birlikte sorumlu olacaktır.