DAĞLI; “Bakanlık okula kayıt parasını yasaklasa da, alanlara yasal işlme başlatacağını açıklasa da her yıl eğitim öğretim yılı başında medyaya yansıyan bir sürü olay görüyoruz. Bir de duyuyoruz hatta yaşıyoruz. 

Bakanlıktan tutun İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlerimize kadar bu yazımıza mesnetsiz iddia gözüyle bakılabilir. Bu bir örtülü gerçektir, kabul edelim. 

Eğitim Öğretim yılı sona ererken kademe veya okul değiştirecek öğrencilerin velilerinde okul-öğretmen seçme kaygıları başladı. 

Yeni ÖMK’da uzman öğretmenlikle ilgili önemli değişiklik geliyor Yeni ÖMK’da uzman öğretmenlikle ilgili önemli değişiklik geliyor

Bilmezden geliyoruz ya da sorsalar bilmiyoruz kayıt parası meselesini. En üzücü tarafı da öğretmen arkadaşlarımızın bile bu yanlış uygulamaya boyun eğmesidir. Devlet, okulunun ihtiyaçlarını karşılar. Yetersiz ise yine Bakanlıktan destek ister. Kayıt parası almak Devlet okullarının ihtiyacını karşılayamıyor demek mi oluyor?

Okul pazarı gibi ortalık adeta. Okulların değeri, okullardaki öğretmenlerin maddi değeri olur hale geldi. “Şu okul şu öğretmen şu kadar bağış. “Paran kadar okul, paran kadar sınıf.”

1739 Sayılı Milli Eğitim Kanunu’nda der ki;

I – Genellik ve eşitlik:

Madde 4 – Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet, engellilik ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

Olay bu kadar nettir aslında. Ancak maalesef bu istenmeyen durumlar da yaşanıyor. Tabi söylentiler yayıldıkça kulaktan kulağa abartılı rakamlar, abartılı olaylar da duyuyoruz. Her söylentiye de inanmıyoruz. Ancak duyduğumuz beş ise olanın bir olduğu da gayet akılcıdır. 

Başta o okulda çalışan öğretmenlerimiz eğer bu olayı biliyor ise başta onlara görev düşmektedir. Bu duruma razı olmaması gerekmektedir. Tercih edilen öğretmen olmak biraz gurur oksayıcıdır ama buna aldanmamalıdır. Sonuçta kendine değer biçilmiş olmuyor mu? Biz öğretmene, emeğine paha biçemiyoruz, sen de kendine değer biçilmesine müsaade etme! 

Öğretmenlerimiz aynı zamanda birer velidir de. Kendi çocuklarını okula kayıt ettirirken benzer durum yaşadığında buna tepki göstermeli gerekeni yapmalıdır. 

Ekim 2023 Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 'Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan değişik ile önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren sınıf seçimleri e-okul üzerinde kurayla yapılacaktır. Bu değişiklik ile mağduriyetin önüne geçileceğini umuyoruz. 

Ancak burada da bir açıklık söz konusu. Yönetmeliğin 6. Madde (c)  ve (d) bendinde geçen; İlkokul, Ortaokul ve imam-hatip ortaokuluna kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri kura yöntemi ile e-Okul sistemi üzerinden Bakanlıkça belirlenir. Bu okullarda şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu alınarak okul yönetimince o ders yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir.” ifadelerinde belirtildiği üzere sınıf değişikliklerinde rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporunun sunulması istenmiştir. 

Eğitim Gücü Sendikası olarak Bakanlığa “ Rehberlik servisi olmayan okullarda sınıf değişikliğinin neye göre yapılacağını, rehberlik servisinin görüş raporunu hangi kriterlere göre hazırlayacağını, sınıf değişikliği yapılmaması yönünde görüş raporu hazırladığı takdirde, gerekli kriterler hazırlanmazsa, okul idaresi, veli veya öğretmenin değişiklik talebi baskısı nasıl çözüleceğini resmi yazı ile sormuş, gerekli değişikliklerin yapılmasını talep etmiştik. 

Bu sınıf değişikliklerinde rehberlik servisinin, okul idaresi tarafından yönlendirilmesi, baskıya maruz kalması konusunda davetiye çıkarmıştır. 

Okul idarelerimize; kanun ve yönetmeliklere çalışmalarını yürütmeleri konusunda kolaylıklar dilerim

Eğitim Gücü Sendikası olarak önümüzdeki eğitim öğretim yılında bu tür söylemlerin, gelen bilgilerin takipçisi olacağımızı bildiririz. “ dedi