Öğretmenlere 3 Oturum Yeni Sınav Görevi İlanı Öğretmenlere 3 Oturum Yeni Sınav Görevi İlanı

ÖMK’nın asıl amacının uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik kariyer sisteminin uygulamaya geçirilmesi için hazırlandığı herkes tarafından bilinen bir gerçek,bu anlamda Öğretmenlik Meslek Kanunun yeni sorunlar yaratacaktır. Bu aynı zamanda öğretmenin itibarını düşüren bir uygulamadır.Kendi alanında uzman olan bir öğretmene bir sınav karşılığında uzman deniliyor olması bir garabetten öte değildir.
TÖB SEN olarak öğretmenlerimizin özlük haklarının güvencesi olan, liyakat ilkesinin gözetildiği, öğretmenlik mesleğine hakkını veren bir meslek yasasını talep ediyoruz. Getirilen Öğretmenlik Meslek Kanunu taleplerimize yanıt vermemiş olmasına karşı sessiz kalamayız. Bu sebeple kanunun en çok tartışılan konularından biri olan sınavla kariyer basamakları uygulamasını da kabul etmiyoruz.Öğretmenlerin aylardır ÖMK’ya karşı itirazlarına kulak tıkayan siyasi iktidar’a karşı ‘’ortak tavır ve ortak eylem’’ çağrısını anlamlı buluyoruz.Toplantı davetiyesinin geç gelmesinden dolayı  yazılı bildirimde bulunma gereği duyuyoruz.
Mesleğimizin itibarı için ve öğretmenlik mesleğine yönelik her türlü gerici dayatmalara karşı üretimden gelen gücümüzü kullanmak tarihi bir sorumlukluktur.Bu anlamda ilkeler ışığında belirlenecek eylem kararlarına TÖB SEN olarak bizde varız diyoruz.