Öğretmenlik Kadrolarına Hangi Puanla Atama Yapıldı?

Minimum puanları açıkladı. Tıklayın.

Öğretmenlik Kadrolarına Hangi Puanla Atama Yapıldı?
30 Ağustos 2008 - 00:00
Buna göre kadrolu sınıf öğretmenliğine en düşük 82,231 puanla atama yapıldı. Sınıf öğretmenliğine sözleşmeli atamada ise, en düşük 82,097 puanla atama yapıldı. İşte tüm puanlar... Milli Eğitim Bakanlığı 5 tablo halinde puanları açıklamıştır. İlk tabloda kadrolu öğretmenliklere yapılan atamalarda oluşan minimum puanlara yer verilmiştir. İkinci tablo ise sözleşmeli öğretmen atamalarındaki minimum puanlardır. 3. tabloda naklen öğretmen alımlarında olulan hizmet süresi bulunmaktadır. Bu tabloda minimum memuriyet süreleri bulunmaktadır. Örneğin bu tablıya göre, Türkçe öğretmenliğine 3 kişi atanmıştır ve atanan kişinin minimum memuriyet süresi 2931 gündür. 4. tabloda istifa edenlerden öğretmenliğe atananlara ilişkin minimum memuriyet hizmet süreleri bulunmaktadır. Son tabloda ise yine istifa etmiş kişilerden sözleşmeli öğretmenliğe atama sırasındaki en düşük memuriyet hizmet süreleri bulunmaktadır. 2008-2 Kadrolu İlk Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları ALAN KODU ALAN ADI ATAMA TURU ÖNCELİK MIN.PUAN TOPLAM ATANAN 2246 Almanca KADROLU 1 74,688 29 2265 Beden Eğitimi KADROLU 1 75,69 664 1119 Bilişim Teknolojileri KADROLU 1 79,791 918 1123 Biyoloji KADROLU 1 88,841 77 1207 Coğrafya KADROLU 1 81,176 86 4940 Denizcilik-1 KADROLU 2 87,939 3 1245 Din Kült. ve Ahl.Bil. KADROLU 1 73,39 530 4943 El Sanatları Teknolojisi-1 KADROLU 1 73,1 24 4944 El Sanatları Teknolojisi-2 KADROLU 1 72,429 24 4946 Elektrik-Elektronik Teknolojisi-2 KADROLU 1 87,443 29 1371 Felsefe KADROLU 1 85,897 63 1386 Fen ve Teknoloji/Fen Bilgisi KADROLU 1 88,798 918 1390 Fizik KADROLU 1 92,198 19 4951 Gazetecilik KADROLU 1 73,973 4 4954 Giyim Üretim Teknolojisi KADROLU 1 86,686 24 2647 Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği KADROLU 1 54,229 23 4957 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler KADROLU 1 69,582 5 4897 İHL Meslek Dersleri Arapça KADROLU 1 60,561 44 1715 İlköğretim Matematik Öğr. KADROLU 1 87,939 734 1524 İngilizce KADROLU 1 77,57 1207 2651 İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği KADROLU 1 69,059 27 4882 Japonca KADROLU 1 69,966 1 1627 Kimya KADROLU 1 93,139 14 2353 Matematik KADROLU 1 92,747 87 1822 Müzik KADROLU 1 58,013 386 4439 Okul Öncesi Öğrt KADROLU 1 78,034 676 2368 Psikoloji KADROLU 2 84,671 1 2838 Radyo-Televizyon KADROLU 1 87,226 7 1894 Rehber Öğretmen KADROLU 1 69,341 937 1925 Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar KADROLU 1 72,28 318 4883 Rusça KADROLU 1 63,418 3 1959 Sanat Tarihi KADROLU 1 80,936 5 2403 Sınıf Öğretmenliği KADROLU 1 82,231 5773 2510 Sosyal Bilgiler KADROLU 1 83,49 363 2036 Tarih KADROLU 1 86,844 58 4900 Teknoloji ve Tasarım KADROLU 1 68,63 218 4985 Tekstil Teknolojisi-3 KADROLU 1 80,217 19 1283 Türk Dili ve Edebiyatı/Dil ve Anlatım/Türk Edebi yatı KADROLU 1 83,402 386 2143 Türkçe KADROLU 1 85,997 397 4992 Yiyecek İçecek Hizmetleri KADROLU 1 83,284 24 2632 Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği KADROLU 1 65,504 60 Toplam 15185 2008-2 İlk Defa Sözleşmeli Görevlendirme Alanlar Bazında Mininum Puanları ALAN KODU ALAN ADI ATAMA TURU ÖNCELİK MIN.PUAN TOPLAM ATANAN 2265 Beden Eğitimi SÖZLEŞMELİ 1 75,28 124 1119 Bilişim Teknolojileri SÖZLEŞMELİ 1 78,095 208 1123 Biyoloji SÖZLEŞMELİ 1 88,355 24 1207 Coğrafya SÖZLEŞMELİ 1 80,43 34 1245 Din Kült. ve Ahl.Bil. SÖZLEŞMELİ 1 69,992 141 1371 Felsefe SÖZLEŞMELİ 1 85,254 18 1386 Fen ve Teknoloji/Fen Bilgisi SÖZLEŞMELİ 1 88,594 106 2647 Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği SÖZLEŞMELİ 1 55,585 1 4897 İHL Meslek Dersleri Arapça SÖZLEŞMELİ 1 59,55 7 1715 İlköğretim Matematik Öğr. SÖZLEŞMELİ 1 87,654 93 1524 İngilizce SÖZLEŞMELİ 1 76,764 281 2651 İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği SÖZLEŞMELİ 1 66,92 2 1627 Kimya SÖZLEŞMELİ 1 93,096 1 2353 Matematik SÖZLEŞMELİ 1 92,3 30 1822 Müzik SÖZLEŞMELİ 1 56,298 120 4439 Okul Öncesi Öğrt SÖZLEŞMELİ 1 76,301 319 1894 Rehber Öğretmen SÖZLEŞMELİ 1 65,647 147 1925 Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar SÖZLEŞMELİ 1 71,799 71 2403 Sınıf Öğretmenliği SÖZLEŞMELİ 1 82,097 223 2510 Sosyal Bilgiler SÖZLEŞMELİ 1 83,28 55 2036 Tarih SÖZLEŞMELİ 1 86,518 13 4900 Teknoloji ve Tasarım SÖZLEŞMELİ 1 62,657 117 1283 Türk Dili ve Edebiyatı/Dil ve Anlatım/Türk Edebiyatı SÖZLEŞMELİ 1 82,904 102 2143 Türkçe SÖZLEŞMELİ 1 85,721 37 2632 Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği SÖZLEŞMELİ 1 63,612 26 Toplam 2300 2008 Kurumlararası Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları ALAN KODU ALAN ADI ÖNCELİK MİN.ÖĞRT.SURESİ MİN.MEM.SÜRESİ GRV.BAŞLAMA TARİHİ TOPLAM ATANAN 2265 Beden Eğitimi 1 0 2751 29.01.2001 4 1119 Bilişim Teknolojileri 1 0 1546 18.05.2004 6 1123 Biyoloji 1 953 0 30.12.2005 1 1207 Coğrafya 1 5685 0 18.01.1993 1 1245 Din Kült. ve Ahl.Bil. 1 365 861 05.10.2005 4 1386 Fen ve Teknoloji/Fen Bilgisi 1 0 1298 25.01.2005 6 1715 İlköğretim Matematik Öğr. 1 0 981 01.12.2005 5 1524 İngilizce 2 0 581 12.01.2007 8 2353 Matematik 1 1797 0 11.09.2003 1 1822 Müzik 1 0 2104 11.04.2002 3 4439 Okul Öncesi Öğrt 1 0 5735 19.11.1992 5 1894 Rehber Öğretmen 1 0 1048 30.09.2005 6 1925 Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar 1 0 6078 07.10.1991 2 2403 Sınıf Öğretmenliği 1 0 2792 18.12.2000 39 2510 Sosyal Bilgiler 1 0 4276 15.11.1996 2 4900 Teknoloji ve Tasarım 1 443 943 13.04.2004 1 1283 Türk Dili ve Edebiyatı/Dil ve Anlatım/Türk Edebiyatı 1 1390 0 11.10.2004 3 2143 Türkçe 1 0 2931 07.08.2000 3 Toplam 100 2008 Açıktan Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları ALAN KODU ALAN ADI ÖNCELİK MİN.ÖĞRT.SURESİ MİN.MEM.SÜRESİ GRV.BAŞLAMA TARİHİ TOPLAM ATANAN 2246 Almanca 1 4810 0 03.02.1989 1 2265 Beden Eğitimi 1 1343 0 10.12.1992 13 1119 Bilişim Teknolojileri 1 0 566 23.11.2005 16 1123 Biyoloji 1 3907 0 27.09.1995 2 1207 Coğrafya 1 3522 0 19.01.1987 2 1245 Din Kült. ve Ahl.Bil. 1 730 0 20.11.1995 10 4943 El Sanatları Teknolojisi-1 1 1772 0 19.09.2001 1 4946 Elektrik-Elektronik Teknolojisi-2 1 1907 0 23.09.1994 1 1371 Felsefe 1 4986 0 05.10.1993 1 1386 Fen ve Teknoloji/Fen Bilgisi 1 425 0 16.08.2002 8 4954 Giyim Üretim Teknolojisi 1 3050 0 10.09.1991 1 4897 İHL Meslek Dersleri Arapça 1 3947 264 04.11.1985 1 1715 İlköğretim Matematik Öğr. 1 0 597 13.04.2006 9 1524 İngilizce 1 1679 0 05.02.2002 23 2651 İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 1 4869 0 17.02.1989 1 2353 Matematik 1 6097 0 21.09.1971 2 1822 Müzik 1 1195 0 05.01.1999 8 4439 Okul Öncesi Öğrt 1 0 771 15.09.1998 13 1894 Rehber Öğretmen 1 1450 0 01.11.2002 17 1925 Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar 1 1532 0 17.09.2001 7 2403 Sınıf Öğretmenliği 1 1466 0 09.10.1995 116 2510 Sosyal Bilgiler 1 761 0 15.08.2001 8 2036 Tarih 1 3579 0 29.07.1992 1 4900 Teknoloji ve Tasarım 1 2153 0 09.11.1988 5 1283 Türk Dili ve Edebiyatı/Dil ve Anlatım/Türk Edebiyatı 1 3838 0 07.04.1988 8 2143 Türkçe 1 1180 0 12.09.2003 8 4992 Yiyecek İçecek Hizmetleri 1 2970 0 10.11.1997 1 2632 Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 1 4675 0 27.11.1989 1 Toplam 285 2008 Açıktan Sözleşmeli Görevlendirme Alanlar Bazında Mininum Puanları ALAN KODU ALAN ADI ÖNCELİK MİN.ÖĞRT.SURESİ MİN.MEM.SÜRESİ GRV.BAŞLAMA TARİHİ TOPLAM ATANAN 1524 İngilizce 1 515 0 14.09.2005 1 2403 Sınıf Öğretmenliği 1 269 0 01.03.2006 3 Toplam 4
Bu haber 8076 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum