Öğretmenlerin hizmet puanı ne işe yarar, nerede kullanılır, nasıl hesaplanır, hangi bölgede kaç puan verilir

Öğretmenlerin hizmet ouanları ne işe yarar. Hizmet puanlı nerelerde kullanılır. Öğretmen hizmet puanı nasıl hesaplanır. İşte detaylar:

Öğretmenlerin hizmet puanı ne işe yarar, nerede kullanılır, nasıl hesaplanır, hangi bölgede kaç puan verilir
17 Ağustos 2017 - 14:07 - Güncelleme: 17 Ağustos 2017 - 14:22

Öğretmenlerin atanmasında ve yer değiştirmesinde, hizmet alanlarına göre belirlenmiş bulunan puan ile o hizmet alanında çalıştıkları süreler çarpılarak hesaplanan “hizmet puanı” da önem taşımaktadır.
Hizmet puanı, öğretmenin görev yaptığı yerlere ve görev yaptığı yerlerdeki hizmet süresine göre değişirken, öğretmenler hakkında yapılan atama işlemlerinde esas alınmaktadır.

Hizmet bölgesi ve hizmet alanına göre hizmet puanları

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, eğitim kurumlarının bulunduğu illeri 3 hizmet bölgesine ve eğitim kurumlarını da 6 hizmet alanına ayırırken, hizmet bölgeleri ve hizmet alanlarına göre değişen puanlar belirlemiştir.Eğitim Kurumunun Bulunduğu Hizmet Bölgesine ve Hizmet Alanına Göre Hizmet PuanıHizmet AlanıHizmet Bölgesi1. Bölge2. Bölge3. Bölge1. hizmet alanı 10 puan 12 puan 14 puan 2. hizmet alanı 11 puan 13 puan 16 puan 3. hizmet alanı 12 puan 14 puan 18 puan 4. hizmet alanı 14 puan 18 puan 22 puan 5. hizmet alanı 16 puan 20 puan 26 puan 6. hizmet alanı 18 puan 22 puan 30 puan
Hizmet Puanı hesabı yapılırken; hizmet bölge ve alanları bakımından belirlenmiş olan puanlar, ilgili Öğretmenin o hizmet alanındaki çalışma süresi (tam yıl) ile çarpılmaktadır. Tam yıldan artan sürelerin her ayı için ise o hizmet alanında bir yıllık süreye karşılık gelen puanın 1/12’si esas alınmakta ve aydan artan süreler dikkate alınmamaktadır.

Bazı öğretmenlerin hizmet puanına ekleme yapılıyor

Yukarıdaki tabloya göre hesaplanan hizmet puanlarına, bazı öğretmenler için puan ilavesi yapılmaktadır:

-Yatılı bölge ortaokullarında görev yapan kadın öğretmenlerin hizmet puanlarına her yıl için 12, erkek öğretmenlerin hizmet puanlarına ise her yıl için 6 puan eklenir.

-Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu kapsamda görev yaptıkları her ay için 0,5 puan eklenir.

-Zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında zorunlu hizmet alanlarında görev yapan öğretmenlerden, zorunlu hizmet alanlarındaki azami çalışma sürelerinin üzerinde görev yapanların hizmet puanları, görev yapmakta oldukları hizmet alanı puanı dikkate alınarak, azami çalışma sürelerinin üzerindeki ilk yıl için %25, ikinci yıl için %50, üçüncü ve sonraki yıllar için ise %100 artırılır.

Hizmet puanının kullanıldığı yerler

Hizmet puanı, öğretmenler hakkında yapılan bazı işlemlerde esas alınmaktadır. Bunlardan bazıları şöyle:

**Fen liseleri ile sosyal bilimler liselerine atamada

Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerine atanmak için başvurudan öğretmenlerin, tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce atanmasında, hizmet puanı üstünlüğü esas alınır.

**Spor ve güzel sanatlar liselerine yeniden atamada

Spor liselerinin beden eğitimi öğretmenliği ile güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenliklerine daha önce ilgili mevzuatına göre atanıp herhangi bir nedenle bu eğitim kurumlarından ayrılmış olanların, tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce atanmasında, hizmet puanı üstünlüğü esas alınır.

**Başka eğitim kurumuna atamada

Aynı eğitim kurumunda adaylık dâhil toplamda en fazla   12 yıl görev yapabilen öğretmenlerin, bu sürenin sununda, valiliklerce belirlenen ilçe gruplarında olmak üzere alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri doğrultusunda atanmasında, hizmet puanı esas alınır.

**İhtiyaç ve norm kadro fazlalığı nedeniyle atamada

Öğretmenlerden; herhangi bir nedenle istihdam alanı daralanlar ile görevli oldukları eğitim kurumlarında alanlarında norm kadro sayısı azalanlar, hizmet puanı en az olandan başlamak üzere norm kadro fazlası olarak belirlenirler

Norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenler; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına, tercihleri de dikkate alınarak, hizmet puanı üstünlüğüne göre atanırlar.

İhtiyaç ve norm kadro fazlalığı kapsamında il içinde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi durumunda fazlalığın, il içinde zamana bağlı olmaksızın yapılacak yer değiştirmelerle giderilmesinde, duyurusu yapılan eğitim kurumları için yapacakları tercihler de dikkate alınarak, hizmet puanı üstünlüğüne göre atama yapılır.

Dönüştürülen eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, dönüşen eğitim kurumuna öğretmen olarak atanma şartlarını taşımaları ve alanlarında norm kadro bulunması hâlinde, hizmet puanı üstünlüğüne göre öncelikle bu eğitim kurumlarına atanır.

**Yer değiştirme suretiyle atamada

Öğretmenlerin tercihe bağlı yer değiştirmeleri hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır.

**Yeni açılan eğitim kurumlarına atamada

Yer değiştirme dönemleri dışında eğitim-öğretime açılan eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı, il genelinde yapılacak duyuru çerçevesinde il içi yer değiştirme şartlarını taşıyan öğretmenler ile norm kadro fazlası ve ihtiyaç fazlası öğretmenlerin başvurularının alınması suretiyle, hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılan atamalarla karşılanır.

**Alan değişikliğine bağlı atamada

Alan değişikliği isteyen öğretmenlerin alan değişiklikleri, il içinde tercihleri de dikkate alınmak suretiyle alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumları olacak şekilde hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır.

memurunyeri.comO öğretmenler eğitime alınacak


Bu haber 25493 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Şişli Eskort