Nisan 2024 Tebliğler Dergisinde 2023 yılında ödül alan personelin listesinin paylaşıldı. Listede isimler öğretmenler arasında huzursuzluğa yol açtı. 
Bilindiği üzere her yıl Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi Ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge’ye göre okul idaresinin teklif ettiği isimlere Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığı ile Kaymakamlıklar belge veya ödül verir.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğretmenler arasında, ödül verilecek isimlerin belirlenmesinde adaletsiz davranıldığı düşüncesi hakim oldu.

Eğitim Gücü Sendikası Denizli Temsilciliği bu konuda harekete geçti. Öğretmenlerin Başarı Belgesi, Üstün Başarı Belgesi, Ödül verilecek personelin belirlenmesi konusunda öğretmenlerin düşüncelerine dair bir anket düzenleyerek Denizli’de çalışan öğretmenlerin doldurması için çalışma başlattılar. 

Denizli İl Başkanı Osman DAĞLI, bu konunun her yıl gündeme geldiğini, Milli Eğitim Müdürlüklerinin her yıl da yönergede yazan değil kendi kriterlerine göre isim belirlediklerini söyledi. DAĞLI; “ Eğitim Gücü Sendikası olarak geçtiğimiz yıldan beri il temsilciliklerimiz bu sürecin yakından takipçisi oldu. Girişimlerimiz sonuç da verdi. 

Ödül verilecek isimlerin belirlenmesi okul idareleri, Milli Eğitim Müdürlükleri ve Kaymakamlıklarımız arasında gidip gelen bir durum haline geldi. Bu durum öğretmenlerimizin motivasyonlarının kırılmasına, amirlerine karşı güvenlerinin zedelenmesine yol açıyor. Öğretmenlerin sendika tercihleri, okul idaresine yakınlıkları(?) başta olmak üzere garip kriterle ödül verilmesi büyük bir haksızlıktır. 

Düzenlediğimiz bu anket ile Denizli’de çalışan öğretmenlerimizin bu konudaki görüşlerini alacak, anketin sonuçlarını ilgili mercilerle görüşüp gerekli çalışmaların yapılmasını talep edeceğiz. Defalarca u konuda resmi görüşmelerimiz oldu. Ancak bir kere de istatistik olarak bunu gözler önüne sermek istiyoruz.” Dedi. 

Anket soruları şöyle:

Devamsızlık için yeni düzenleme müdürlere beklenen yetki verildi Devamsızlık için yeni düzenleme müdürlere beklenen yetki verildi

1. Başarı Belgesi veya ödül almak sizi işinize karşı motive eder mi?

EVET/HAYIR

2. Başarı Belgesi veya ödül verilecek isimler sizce nasıl belirleniyor?

• Okuldaki çalışmalarına göre

• Okul müdürü ile yakınlık durumuna göre

• Sendikasına göre

• Üst makamlarda tanınmasına göre

• Yönergede belirtilen şartları taşımasına göre

3. Başarı Belgesi veya ödül alan kişilerin belirlenmesi sizce adil olarak yapılmakta mıdır?

EVET/HAYIR

4. Başarı Belgesi veya Ödül verilecek kişiler belirlenirken sizce hangi kriterler öne çıkmalıdır?

• Görevini gerektirdiği gibi yerine getirmesi

• Proje, etkinlik gibi çalışmalarda yer alması

• Sosyal sorumluluk çalışmaları yapması

5. Önümüzdeki Başarı belgesi veya ödül verilecek kişilerin belirlenmesinde adaletli davranılacağı konusunda ümitli misiniz?

EVET/HAYIR