Öğretmenlere EBYS görev tamamlama uyarısı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan yeni Eğitim Bilgi Yönetim Sistemi (EBYS), eğitimde dijital dönüşümün bir parçası olarak öğretmenlerin iş akışını önemli ölçüde değiştirmiştir. Bu yeni sistem, öğretmenlere özellikle doküman yönetimi konusunda belirli görevler yüklemektedir.

Öğretmenlik Meslek Kanunu ÖMK’da yeni gelişme Öğretmenlik Meslek Kanunu ÖMK’da yeni gelişme

Öğretmenler, MEBBİS şifreleriyle sisteme giriş yaparak Doküman Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden kendilerine gönderilen yazıları görüntüleyebilmekte ve okuyabilmektedirler. Okudukları her yazı için "okudum" butonuna tıklamaları gerekmektedir. Ancak, bazı okul yönetimlerinin gönderdiği yazıları okumayan öğretmenlerin sayısı da dikkat çekmektedir. Bu durum, sistemde birikmeye ve zamanla sorunlara yol açmaktadır.

Doküman Yönetim Sistemi, 5 Temmuz 2024 tarihinde sona erecektir ve bu tarihten sonra il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul müdürlerine öğretmenlerin DYS üzerinde biriken yazıları tek tek işaretlemeleri konusunda uyarılarda bulunacaklardır. Bu işlem, öğretmenlerin sistemdeki mesajları okuduklarını onaylamalarını sağlamak amacıyla yapılacaktır.

Uygulamada, belirtilen tarihten sonra yazıları işaretlemeyen öğretmenlerin durumu tespit edilecek ve okul yönetimleri tarafından birebir olarak uyarılacaklardır.

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni sistemin etkin bir şekilde yönetilmesi için okul yönetimlerine ve öğretmenlere düşen sorumlulukları net bir şekilde iletmektedir. Bu çerçevede, öğretmenlerin dijital süreçlere uyum sağlaması ve iletişim kanallarının verimli bir şekilde kullanılması önem arz etmektedir.