Öğretmenler, Ek Ders Ücretlerini İade Edecek İddiası

ÖSS Tatili Öğretmenleri Mağdur Etti. Öğretmenler, Ek Ders Ücretlerini İade Edecek.

Öğretmenler, Ek Ders Ücretlerini İade Edecek İddiası
22 Haziran 2009 - 10:12

Milli Eğitim Bakanlığı 2009/39 Sayılı Genelge ile sınav öncesi rapor alan öğrencilere kolaylık sağlayarak devamsızlıkları resmi izne çevirdi. Okullarda diğer sınıflarda derslere devam eden öğretmenler gün boyu okullara gitti ve öğrenci gelmeyen sınıflarda ders işleyemedi. Son sınıf öğrencilerine ÖSS Tatili olarak adlandırılan 2009/39 sayılı genelge öğretmenlerin ek ders alıp alamayacaklarını gündeme getirmiş ve farklı görüşler ifade edilmişti. Öğretmenlere ÖSS Cezası mı? Diye açıklamalar yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 01.06.2009 tarih ve 49630 sayılı yazısıyla, öğretmenlerin eğer ek ders aldılarsa yasal faizi ile birlikte geri iade etmelerini istedi. Eğitim Bakanlığı 24.04.2009 tarihinde yayınladığı 2009/39 Sayılı Genelge’de “…Ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören son sınıf öğrencilerinin, yıl boyu yoğun bir çalışma temposu göstererek ÖSS'ye hazırlandıkları göz önünde bulundurularak; sınav streslerinin azaltılması, derslere motivasyonlarının sağlanması ve sınavlara psikolojik olarak daha rahat girmeleri amacıyla bu yıla mahsus olmak üzere ilgi Yönetmeliğin 40'ıncı maddesi 2’nci fıkrasının (c) bendinde belirtilen özürlerin yanı sıra öğrenci velisinin okul müdürlüğüne yazılı olarak başvurması hâlinde beyan edeceği sürenin de özürlü devamsızlıktan sayılması öğrenci ve velilerine moral kazandıracaktır. Uygulamanın bu doğrultuda yürütülmesi…” diyerek son sınıf öğrencilerini rapor almaktan kurtarmıştı. Okula gelen ve sınıf boş olduğu için ders işleyemeyen öğretmenlerin ek ders alıp alamayacağı konusunda açıklık getirilmemesi sendikaları harekete geçirmiş ve sendika merkezleri bakanlığa yazılı olarak müracaatta bulunmuştu. Sendikalar, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın “Sınav Görevi” başlıklı 12’nci maddesi 1. fıkrasında; “Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ilgili mevzuatı gereğince yapılan bekleme, sorumluluk, dışarıdan bitirme, final, ortalama yükseltme, seviye tespiti, meslekî formasyon, adaylık eğitimi, beceri sınavı ve beceri/proje yarışması sınavlarında görevlendirilen öğretmenlere, öğrencilerin sınava girmeleri kaydıyla, her bir sınav komisyon üyeliği ve her bir sınav gözcülüğü için 5 saat ek ders ücreti ödenir” hükmünde “öğrencilerin sınava girmeleri kaydıyla” ibaresinin yürütmesinin Danıştay tarafından durdurulmasını hatırlatmış, görevleri sınav saatinde yapılacak işlerden ibaret olmayan sınav komisyonlarında görevlendirilen öğretmenler ile gözetmen öğretmenlerin fiilen yaptıkları söz konusu görevler karşılığında ek ders ücreti almaları gerektiği belirtilmişti. ÖSS sınavına girecek olan son sınıf öğrencileri ile ilgili 2009/39 sayılı Genelge ile yapılan tasarruf konusunda öğretmenlerin ek ders sorunu İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 21.05.2009 tarih ve 56432 sayılı yazıyla Milli Eğitim Bakanlığına soruldu. 01.06.2009 tarih ve 49630 sayılı yazıyla İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’ne cevap veren Personel Genel Müdürlüğü, MEB Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Kararı ilgi tutarak cevap verdi. Bilindiği gibi kararın 25. maddesi “(1) Bu karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için ek ders görevinin fiilen yapılmış olması ve ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı haller bakımından ise bu kararda belirlenen koşulların oluşması şarttır. Ek ders ödemelerinden harcama yetkilisi, ödeme emri belgesinin düzenleyen gerçekleştirme görevlisi ve bu kararda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde ek ders görevinin gerçekleştiğine ilişkin belgeyi düzenleyen ve onaylayan diğer gerçekleştirme görevlileri müteselsilen sorumludur” açıklamasına dikkat çekildi. Yine aynı kararda “(2) yapılan inceleme sonucunda fiilen yapılmadan ve gerekli koşullar oluşmadan ödendiği anlaşılan ek ders ücretleri ilgililerden yasal faizi ile birlikte geri alınır” denilmektedir. Diyen Milli Eğitim Bakanlığı ek ders görevinin fiilen yapılmış olması gerektiğini hatırlattı. Fiilen yapılmış sayılacağı haller bakımından ise Karar’ın 16. maddesinde öngörülen koşulların oluşmuş olmasına işaret etti. MEB, Ödeme Yapılamaz, Yapılan Ödemeler Geri Alınacak. “Öğrencilerin sınava hazırlanmaları nedeniyle okula gelmemeleri halinde ders görevlerini yerine getiremeyen öğretmenlerin, bu saatlere rastlayan ders görevini yapmış sayılmaları yönünde her hangi bir düzenleme bulunmadığından, bu konuda öğretmenlerin ders görevini yapmış sayılabilmeleri mümkün bulunmamaktadır” diyen Personel Genel Müdürlüğü; 01.06.2009 tarih ve 49630 sayılı yazıda, ödemenin mümkün olmadığını ve yapılan ödemelerin yasal faizi ile birlikte geri alınmasını söyledi. Eğitim-Bir-Sen, Bakanlığın Tasarrufları Öğretmenleri Mağdur Etmemelidir. Bakanlığın 2009/39 sayılı Genelge yayınlanmasından sonra gündeme gelen ek ders tartışmaları üzerine açıklama yapıp, “Öğretmenlere ÖSS Cezası Mı?” diyen Eğitim Bir Sen İstanbul 4 No’lu Şube Başkanı Ali Yalçın; öğretmenler ders defterini idareden alıp ilgili sınıfa giderek “öğrenciler derse gelmediğinden ders işlenememiştir” yazıp imzalasın. Okul sınıf defterini baz alarak ek ders yapmalıdır. Okul idarelerinden zorluk çıkaranlar mutlaka olacaktır. Konu yargıya açıktır demişti. Personel Genel Müdürlüğü’nün İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yazdığı ödemenin mümkün olmadığına ilişkin yazısı üzerine açıklama yapan Eğitim Bir Sen İstanbul Şube Başkanı Ali Yalçın; Bakanlığın yaptığı tasarruflar öğretmenleri mağdur etmemelidir. Ek Ders Yönetmeliği çıktığından beri tartışmalardan kendini alamamıştır. Hastalanan ve sevk alan öğretmen eğer iki gününü yatarak veya ayakta tedavide geçirmişse geri kalan günlerinde okula gelmemesini öğütleyen ve “2 Güne 3 Gün BONUS” içeren bir yönetmeliktir. Öğretmenlerin ÖSS mağduriyeti diye adlandırdığımız konu ise yargıya açıktır. Bölge İdare Mahkemelerine dava açılabileceği gibi sendika merkezleri konuyu Danıştay nezdinde dava konusu yapabilirler. İşi yokuşa sürmenin kimseye faydası yok. Yasal mevzuat mağduriyet üretiyorsa değiştirmek veya ilgili tarafların görüşlerini alarak revize temek sorumlu makamların görevidir. Emekli Öğretmenlerle ilgili “emekli maaşı ile geçinemediği için inşaatta kalıp ustalığı yaparken düştüğü” haberleri bütün eğitimcilerin vicdanın sızlattı. Öğretmenlerin çıplak maaşla ayakta duramadıkları ve ek ders ücretlerinin katkısı ile kısmi rahatlık sağladıkları bilinmektedir. Kar Tatili, ÖSS Tatili, 1 Mayıs Tatili, Seçim Tatili, Hastalık, Sevk gibi olağan dışı durumlarda mağdur olmaları yerleşik hale gelmemeli diyen Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Ali Yalçın, Ek ders yönetmeliğinde değişiklik önerdi.

Bu haber 5789 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Şişli Eskort