Öğretmene yeni angarya

Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu E-Okul verileri ile ilgili açıklama yaptı!

Öğretmene yeni angarya
10 Haziran 2014 - 09:13

Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu`nun `E-Okul verilerinin güncellenmesi bahanesiyle öğrencilerin aile bilgilerinin toplanması ve öğretmenlere yeni angaryalar yüklenmesi kabul edilemez` başlıklı açıklama yaptı! Milli Eğitim Bakanlığı, Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG) Sınavları sonrasında Orta Öğretim Kurumları`na yerleştirme işlemlerinde öğrencilerin e-okul veri tabanındaki bilgilerin kullanılması nedeniyle öğrencilerin gelir durumu bilgilerinin güncelleneceğini açıklamıştır. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından okullara gönderilen yazıda, güncellenecek verilerin ortaöğretim kurumlarına yerleştirme amacıyla kullanılacağı belirtilirken politika geliştirmek amacıyla, e-okul veri tabanı kullanılarak düzenli olarak bilimsel araştırma yapılacağının açıklanmış olması dikkat çekicidir. Öğrencilerin anne-baba öğrenim durumu, kardeş sayısı, ailenin gelir durumu ve benzeri değişkenlerin güncelliği ile ortaöğretim kurumlarına yerleştirme işlemleri arasında nasıl bir bağlantı olduğunun Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanması gerekmektedir. Öğrencilere ait birtakım bilgilerin eğitim-öğretim sürecinde öğretmenler tarafından bilinmesinin elbette önemi vardır. Zaten çok sayıda öğretmen bu veriler ışığında öğrencileri ile ilgili dosyalar hazırlayarak, okul rehberlik servisi ve aileler ile ortak çalışmalar yürütmektedir. Ancak öğrenci ailelerinin gelir durumunun belirlenmesi konusunda MEB tarafından yanıtlanması gereken bazı sorular bulunmaktadır: - Milli Eğitim Bakanlığı`nın, öğrencilerin "Haneye giren aylık toplam gelir" ve "Hanede yaşayan kişi sayısı" ile ilgili istatistiki bilgilerine ulaşmak istemesindeki gerçek amaç nedir ve bu verilerin gizliliği nasıl sağlanacaktır? - Bu bilgileri öğretmenler dışında kimler görebilecektir? Geçmişte e-okul üzerinden öğrenciler ile ilgili bilgilerin sızdırıldığı dikkate alındığında bu konuda herhangi bir önlem alınmış mıdır? - Türkiye`nin dört bir yanında kalabalık sınıflarda görev yapan öğretmenlerin, her geçen gün MEB tarafından çeşitli adlar altında angarya çalışmaya zorlandığı bilinmektedir. Bugüne kadar sayısız örnekte görüldüğü gibi MEB tarafından öğretmenlerin TÜİK anketörleri gibi görülerek, eğitim-öğretim ile ilgili olmayan her bilgiyi e-okul sistemine girmek istemesi yeni bir angarya değil midir? - Geçtiğimiz yıllarda öğretmenlerin ve velilerin bilgilerinin yeterince korunamadığı için Bakanlığa ait elektronik sistem üzerinden ele geçirildiği hatırlanacaktır. Yıllardır e-okul sistemi üzerinden öğrencilerin aile bilgilerini toplayan MEB bu bilgilerin üçüncü şahıslar tarafından kullanılmaması için gerekli tedbirleri almış mıdır? Öğretmenlerden istenen öğrencilerin hanesine giren toplam gelir bilgilerinin e-okul sistemine girilmesi ile Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirme işlemleri arasında somut ve anlaşılır bir bağ yoktur. Milli Eğitim Bakanlığı eğitimin acil çözüm bekleyen sorunları ile uğraşmalı, öğrencilerin aileleri ile ilgili araştırmaları bu tür konularda çalışmalar yapan TÜİK`e bırakmalı, öğretmenlere yeni angaryalar yüklemekten vazgeçmelidir.

Bu haber 1489 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Şişli Eskort