Öğretmene angaryaya Danıştay'dan tokat gibi cevap

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan öğretmenlerin zaman zaman idare tarafından olmadık işlerde görevlendirildiğine şahitlik ediliyor. Sendikaların itirazlarına rağmen okul idarelerinin öğretmenlere görevleri dışı

25 Mart 2016 - 15:42

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan öğretmenlerin zaman zaman idare tarafından olmadık işlerde görevlendirildiğine şahitlik ediliyor. Sendikaların itirazlarına rağmen okul idarelerinin öğretmenlere görevleri dışınde işler vermesi ve yaptırmasına Danıştay'dan örnek bir ret kararı çıktı.

Dayıştay öğretmenlere okul servislerini kontrol görevi veren bir okul müdürünün öğretmene görevini tam yapmadığı gerekçesi ile soruşturma açması ve kınama cezası vermesi yönündeki eylemin hukuka aykırı olduğunu onayladı.

Öğretmenim öğrenciye sakın dokunma TIKLA OKU

Kaymakam yapıyorsa öğretmen neden yapmasın TIKLA OKU

FACEBOOK ÖĞRETMENLERSİTESİ GRUBUNA KATILMAK İÇİN TIKLAYIN

İşte Danıştay'ın o kararı;

DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE

E. 2012/6526
K. 2016/286
T. 27.01.2016

İstemin Özeti : Trabzon ili, .. ilçesi, .. İlköğretim Okulunda öğretmen olarak görev yapan davacı tarafından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin (d) alt bendi uyarınca ve bir alt ceza uygulanmak suretiyle kınama cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlem ile bu işleme karşı yapmış olduğu itirazın reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada; hayatın olağan seyrinde okul öğretmenlerinden okula öğrencileri getiren aracın plakasını ve şoförün kimlik kontrolünü yapmak suretiyle ismini kontrol etmesinin beklenemeyeceği, bu konuda öğretmenleri mesul kılacak bir mevzuat hükmü de bulunmadığı hususları dikkate alındığında, davacının göreviyle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak fiilini işlediğinden söz edilemeyeceğinden, bu fiil nedeniyle cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptali yolunda Trabzon İdare Mahkemesince verilen 07/03/2012 tarihli ve E:2011/1492, K:2012/309 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi : Safiye Uysal
Düşüncesi : İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği görüşüldü:
İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 27.01.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Metin Uca'nın paylaştığı evde kalmış kızı evlendirme ritüeli
Metin Uca'nın paylaştığı evde kalmış kızı evlendirme...
FETÖ'den 79 eski öğretmene gözaltı kararı verildi
FETÖ'den 79 eski öğretmene gözaltı kararı verildi