Öğretmen alan değişikliği başvuru şartları

Öğretmenlerin Alan değişikliği şartları neler, alan değişikliği için hangi şartlara sahip olmak gerekir, öğretmen alan değişikliği başvuru koşulları, MEB alan değişikliği başvuruları ile ilgili detaylar. Öğretmenlerin merakla beklediği Alan değişikliği detayları haberimizde.

Öğretmen alan değişikliği başvuru şartları

Öğretmenlerin Alan değişikliği şartları neler, alan değişikliği için hangi şartlara sahip olmak gerekir, öğretmen alan değişikliği başvuru koşulları, MEB alan değişikliği başvuruları ile ilgili detaylar. Öğretmenlerin merakla beklediği Alan değişikliği detayları haberimizde.

Öğretmen alan değişikliği başvuru şartları
21 Ağustos 2018 - 16:32

Öğretmenlerin Alan değişikliği şartları neler, alan değişikliği için hangi şartlara sahip olmak gerekir, öğretmen alan değişikliği başvuru koşulları, MEB alan değişikliği başvuruları ile ilgili detaylar. Öğretmenlerin merakla beklediği Alan değişikliği detayları haberimizde. 

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin Alan değişikliği ile ilgili duyuruyu yaptı. Peki MEB alan değişikliğini nasıl yapacak. 

Bakanlık alan değişikliği ile iligili detayları henüz yayınlamadı ancak bakanlığın alan değişikliğine kaynak olarak yasal düzenlemeler mevcut. Bunlar:

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 60’ıncı maddesi(ilgi yönetmeliği ve Talim ve Terbiye Kurulunun 20.02.2014 tarih ve 9 sayılı kararı.

Alan değişikliğine bağlı yer değiştirmeler

MADDE 60 – (1) Bakanlıkça uygun görülmesi hâlinde; öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atanan öğretmenler, öğrenimleri birden fazla alana atanmaya kaynak olan öğretmenler ile başka bir alanda yükseköğretimi bitiren öğretmenler, adaylıklarının kaldırılmış olması ve yükseköğrenimlerinin atanacakları alana uygun olması kaydıyla, Bakanlığın kararına göre mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alanlara alanlarının değiştirilmesini isteyebilir.

(2) Alan değişikliği isteyen öğretmenlerin alan değişiklikleri, il içinde tercihleri de dikkate alınmak suretiyle alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumları olacak şekilde hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana öncelik verilir.

(3) Alan değişikliği işlemleri Bakanlıkça belirlenecek takvim çerçevesinde yapılır.

Bu düzenlemede,

a- Öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atanan öğretmenler  

b- Öğrenimleri birden fazla alana atanmaya kaynak olan öğretmenler  

c- Başka bir alanda yükseköğretimi bitiren öğretmenler alan değişikliği başvurusunda bulunabileceklerdir.

Alan değişikliğinin ikinci yasal düzenlemesi de Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarih ve 9 sayılı kararıdır. Bu kararda;

Tanımlar

Madde 4 - (1) Bu Esaslarda geçen;

a. Alan: Öğretmen adayları ve öğretmenlerin; mezun oldukları lisans düzeyindeki yükseköğretim programına bağlı olarak atanabilecekleri alanları,

b. Aylık Karşılığı Ders: Öğretmenlerin atandıkları alanlar ve yan alanları ile ekli çizelgede “Okutacağı Dersler” sütununda gösterilen dersler ve yeterliliği Kurulca kabul edilen yurt içi ve yurt dışı hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirildikleri alanlardaki dersleri

e. Çizelge: Öğretmen adayları ve öğretmenlerin, atanabilecekleri öğretmenlik alanları ile bu alanlara atanabilmek için mezun olmaları gereken yükseköğretim programlarını ve bu alanlara bağlı olarak aylık karşılığı okutacakları dersleri gösteren çizelgeyi,

Atamalarda Dikkate Alınacak Hususlar

Madde 7 -(2) Türkçe, Sosyal Bilgiler, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri alan öğretmenliklerine kaynak teşkil eden programlardan mezun olanlarla, ihtiyacın karşılanamaması durumunda Türkçe alanına Türk Dili ve Edebiyatı; Sosyal Bilgiler alanına Tarih ve Coğrafya; İlköğretim Matematik alanına Matematik; Fen Bilimleri alanına Fizik, Kimya ve Biyoloji alan öğretmenliklerine kaynak teşkil eden programlardan da mezun olanların ataması yapılabilir.

Aylık Karşılığı Okutulacak Dersler

Madde 9 - (1) Öğretmenler, atandıkları alan ile varsa yan alanının ekli çizelgede “Okutacağı Dersler” sütununda yer alan dersleri, öncelikle atandıkları kurumun alan, ortak, zorunlu ve seçmeli derslerini, eğitim kurumlarının tür ve dereceleri bakımından herhangi bir ayırım yapılmaksızın okuturlar.

(2) Kademeli olarak kaldırılan veya adı değiştirilen atama alanına ait dersler, uygulamadan kalkıncaya kadar daha önce bu dersleri okutan öğretmenler tarafından okutulmaya devam edilir.


2017 ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU ŞARTLARI ŞÖYLE İDİ

2017 yılı öğretmenlerin alan değişikliği başvuru şartları olarak;

Adaylığın kaldırılmış olması, Sınıf öğretmeni olarak görev yapmakta iken 540 saatlik “Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programı”nı başarıyla tamamlayanlar özel eğitim alanına,

Kapatılan alanlarda görev yapmakta olup görev yaptıkları alanlar dışında başka bir alanda yükseköğrenimini bitirenler Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Kararına göre mezun oldukları yükseköğrenim programının atanacakları alana da kaynak olması kaydıyla bu alanlara, Alan değişikliği yapabilecekler. Alan değişikliği için ayrılan kontenjanlar önümüzdeki günlerde MEBBİS üzerinden belli olacak. Alan değişikliği başvuru şartları gibi hususlar öğretmenlerin 2017 yılı alan değiştirme duyurusu içerisinde bu şekilde açıklanmıştır.

Yukarıda MEB’in yapacağı alan değişiklik ile ilgili yasal düzenlemeler ve 2017 öğretmen alan değişikliği ile ilgili maddeler yer almaktadır. Bu maddeler göz önünde bulundurulduğunda yaklaşık olarak Alan değişikliği şartları da nasıl olacak sorusu yanıt buluyor. 

Ancak son kararı MEB verecek. Bakanlık 2018 Alan değişikliği için yeni yönetmelik çıkaracak. 

Kesin şartlar için o yönetmeliği beklemekten başka bir çaremiz bulunmuyor.

ÖĞRETMENLERSİTESİ/ÖZEL HABERBu haber 16946 defa okunmuştur.