İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ocakta doğrudan yatırımlar kaynaklı 223 milyon dolar ve portföy yatırımlarında 490 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Ocak 2023 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, ocakta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 223 milyon dolar ve portföy yatırımlarında 490 milyon dolarlık net giriş oldu.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, ocakta yurt dışı yerleşikler, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 22 milyon dolarlık net net alış, hisse senedi piyasasında ise 486 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, Genel Hükümet 2 milyar 750 milyon dolar net kullanım, bankalar ve diğer sektörler ise sırasıyla 690 milyon dolar ve 469 milyon dolar net geri ödeme yaptı.

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları aralıkta 4 milyar 58 milyon dolar net artış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 2 milyon dolar net azalış ve Türk lirası cinsinden 1 milyar 637 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 1 milyar 635 milyon dolar yükseldi.

Çin ve Rusya, Sibirya'nın Gücü 2 doğal gaz boru hattının inşaatına hız vermeyi hedefliyor Çin ve Rusya, Sibirya'nın Gücü 2 doğal gaz boru hattının inşaatına hız vermeyi hedefliyor

Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili genel hükümet ve bankalar sırasıyla 103 milyon dolar ve 947 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 548 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ocakta net 9 milyar 341 milyon dolarlık ne azalış oldu.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):2022 Ocak2023 Ocak
A-CARİ İŞLEMLER HESABI-6.889-9.849
1.İhracat17.63119.367
2.İthalat26.17831.798

Mal Dengesi-8.547-12.431
3.Hizmet Gelirleri5.1706.720
4.Hizmet Giderleri3.0653.556

Mal ve Hizmet Dengesi-6.442-9.267
5.Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler671771
6.Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler9611.152

Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi-6.732-9.648
7.İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler-157-201
B.SERMAYE HESABI0-15
C.FİNANS HESABI-3.261-642
8.Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi334592
9.Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu776815
10.Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi714637
11.Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu-2511.127
11.1.Hisse Senetleri-352-486
11.2.Borç Senetleri1011.613
12.Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi-513.827
12.1.Merkez Bankası00
12.2.Genel Hükümet00
12.3.Bankalar-5194.049
12.4.Diğer Sektörler468-222
13.Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu3.7333.756
13.1.Merkez Bankası1.131561
13.2.Genel Hükümet-37-103
13.3.Bankalar1.1461.672
13.4.Diğer Sektörler1.4931.626

Cari, Sermaye ve Finans Hesapları-3.628-9.222
D.NET HATA VE NOKSAN2.686-119

GENEL DENGE9429.341
E.REZERV VARLIKLAR-942-9.341
14.Resmi Rezervler-942-9.341
15.Uluslararası Para Fonu Kredileri00