İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ocakta doğrudan yatırımlar kaynaklı 661 milyon dolar, portföy yatırımlarında da 1 milyar 86 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

EEG, epilepsi ve uyku bozukluklarının teşhisinde kritik rol oynuyor EEG, epilepsi ve uyku bozukluklarının teşhisinde kritik rol oynuyor

TCMB tarafından Ocak 2024 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, ocakta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 661 milyon dolar, portföy yatırımlarında da 1 milyar 86 milyon dolarlık net giriş oldu.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasalarında 186 milyon dolarlık, devlet iç borçlanma senetlerinde de 264 milyon dolarlık net alış gerçekleşti.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 1 milyar 422 milyon dolarlık net borçlanma, diğer sektörler ise 25 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 4 milyar 63 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatlarında, yabancı para cinsinden 3 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 1 milyar 699 milyon dolar olmak üzere toplamda 1 milyar 702 milyon dolarlık net artış gerçekleşti.

Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 912 milyon dolar ve 17 milyon dolar net kullanım, diğer sektörler ise 890 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde kasımda 6 milyar 207 milyon dolarlık net azalış oldu.

2023 Ocak 2024 Ocak
A- CARİ İŞLEMLER HESABI -10.423 -2.556
1. İhracat 19.201 19.721
2. İthalat 31.826 24.169
Mal Dengesi -12.625 -4.448
3. Hizmet Gelirleri 6.465 6.617
4. Hizmet Giderleri 3.647 3.825
Mal ve Hizmet Dengesi -9.807 -1.656
5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 772 1.039
6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 1.163 1.895
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -10.198 -2.512
7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler -225 -44
B. SERMAYE HESABI -14 33
C. FİNANS HESABI -875 1.786
8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 593 249
9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 756 910
10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 658 799
11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 1.127 1.885
11.1. Hisse Senetleri -486 186
11.2. Borç Senetleri 1.613 1.699
12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 4.040 4.934
12.1. Merkez Bankası 0 0
12.2. Genel Hükümet 0 0
12.3. Bankalar 4.034 4.222
12.4. Diğer Sektörler 6 712
13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 4.283 1.401
13.1. Merkez Bankası 561 63
13.2. Genel Hükümet -43 17
13.3. Bankalar 1.896 2.982
13.4. Diğer Sektörler 1.869 -1.661
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları -9.562 -4.309
D. NET HATA VE NOKSAN 221 -1.898
GENEL DENGE 9.341 6.207
E. REZERV VARLIKLAR -9.341 -6.207
14. Resmi Rezervler -9.341 -6.207
15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0