Forum » Fikri Olanlar » Magazin » Deniz Tunca yine yap?lmayan? yapt?
Yanıt Yaz Yeni konu Forumda ara

Yazan

Deniz Tunca yine yap?lmayan? yapt?

02 Ekim 2016 05:26

Deniz Tunca yine yap?lmayan? yapt?

Deniz Tunca geçti?imiz günlerde konuk oldu?u bir radyo program?nda yap?lmayan? yapt?.
Tunca, konuk olmay? facebooktan da yay?n?n canl? yap?lmas?n? önerdi. Bunu yapan radyo ve programc? Tunca'n?n hayranlar?na büyük mutluluk verdi.
Radyo ve sosyal medyay? birle?tirmeleri hayranlar?n? sevindirdi.Gelen yorumlar?n daha samimi oldu?unu, Tunca'y? görme imkan? bulduklar?n?, daha sonra da izleme imkan? yaratt???na de?indi.

Deniz Tunca '' Ben i?im d???nda çok d??arda olan biri de?ilim o yüzden de sevenlerimle kar??la?am?yoruz. Sosyal medya sayfalar?ndan da herkesle konu?ma imkan? maalesef ki olam?yor.imza günü veya çekimlere gelelim sizi görmek istiyoruz diye gelen yorumlar çok vard?.Sosyal medya do?ru kullan?ld??? sürece keyifli bir platform. Bende sevenlerim için böyle bir?ey ba?latt?m. Gelen yorumlara mesajlara bakt???m?zda da herkes çok mutlu olmu?. Yak?n hissetmi?ler. '' dedi