Norm fazlası sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmesi fesih edilmeyecek

Milli Eğitim Bakanlığı, Danıştay'ın verdiği kararın ardından, sözleşme hükümlerinde yer alan '' İl içinde norm fazlası olan öğretmenlerin sözleşmesi feshedilir'' hükmünü değiştirdi. Artık norm fazlası öğretmenlerin sözleşmeleri iptal edilmeyecek.

Norm fazlası sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmesi fesih edilmeyecek

Milli Eğitim Bakanlığı, Danıştay'ın verdiği kararın ardından, sözleşme hükümlerinde yer alan '' İl içinde norm fazlası olan öğretmenlerin sözleşmesi feshedilir'' hükmünü değiştirdi. Artık norm fazlası öğretmenlerin sözleşmeleri iptal edilmeyecek.

Norm fazlası sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmesi fesih edilmeyecek
24 Mart 2018 - 12:05

MEB tarafından yapılan öğretmen atamaları ile sözleşmeli öğretmen olarak göreve alınanlardan il içerisinde norm fazlası olanların sözleşmeleri ilgili sözleşme hükümlerine göre fesih ediliyordu. Ancak danıştayın bu madeyi iptal etmesinin ardından bakanlık ilgili madede düzenleme yaptı.

Daha önceki, "(2) İhtiyaç fazlası konumda bulunan sözleşmeli öğretmenler, istekleri ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atamaya esas puan üstünlüğüne göre il içinde alanlarına uygun eğitim kurumlarına valiliklerce atanır. Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri, görev yaptıkları il içinde alanında ihtiyaç olmaması ya da öğretmenlerin bu fıkraya göre yapılması öngörülen görev yeri değişikliğini kabul etmemeleri halinde sona erer." madesi gereği, il içinde norm fazlası olan öğretmenlerin sözleşmeleri feshediliyor ve öğretmenin görevine son veriliyordu.

Yönetmelik maddesini Türk Eğitim Sen ve Eğitim-İş Danıştay'a taşıdı. Danıştay ilgili maddeyi iptal etti. Bunun üzerine MEB yeni düzenlemeye gitmek durumunda kaldı.

Yeni düzenlemeye göre il içerisinde norm fazlası olan öğretmenlerin sözleşmeleri feshedilmeyecek. MEB'in düzenlediği yeni hüküm: 

"MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(2) İhtiyaç fazlası konumda bulunan sözleşmeli öğretmenler, istekleri ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atamaya esas puan üstünlüğüne göre il içinde alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına valiliklerce atanır; bunlardan il içinde alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunmayanlar, istekleri ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atamaya esas puan üstünlüğüne göre il dışında alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına Bakanlıkça atanır. Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri, bu fıkraya göre yapılması öngörülen görev yeri değişikliğini kabul etmemeleri halinde sona erer."

Bu hükümden de anlaşılacağı üzere, bulunduğu ilde norm kadro fazlası olan öğretmenler başka bir ile gönderilebilecekler. Başka bir ile gitmeyi kabul etmeyen öğretmenlerin sözleşmeleri fesih edilebilecek.

öğretmenlersitesi/ÖZEL HABER

 

 

 

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum