Nöbet Kuralları Müdürün Kafasında Değil Öğretmenler Kurulunda Belirlenir

Eğitimci yazar Sedat DEGER kaleme aldığı mevzuata dayalı tespit yazısında, nöbette uyulması gereken kuralların müdür tarafından tek başına hazırlanarak duyurabilecek bir husus olmadığını aksine mevcut mevzuat hükümlerine göre öğretmenler kurulunda tüm öğretmenlerce görüşleri alınarak oy çokluğu ile karara bağlanabilecek bir unsur olduğunu ifade etti.

04 Nisan 2017 - 23:33 - Güncelleme: 05 Nisan 2017 - 00:05

Nöbet kuralları çoğu okulda öğretmenler kurulunda dahi görüşülmeden direk müdür imzası ile öğretmenlere tebliğ edilmektedir. Fakat Nöbet kurallarının uygulanabilmesi için bu yönde bir esasın izlenmesi yanlıştır. Çünkü güncel mevzuatımıza göre “Nöbet Kuralları Müdürün Kafasında Değil Öğretmenler Kurulunda Belirlenir”.
   Öğretmenler kurulu, okulun idari ve eğitim işlerinin işlemesi yönünde tüm öğretmenler ile kurum yöneticilerinin katılımı ile bir araya gelinen ve ortak kararların alındığı bir toplantı şeklidir. Hatta burada alınan kararlar bir nevi okulun anayasasıdır diye de biliriz.O yüzden bu kurulda öğretmenlerin ve okul kurum yöneticilerinin katılması ve kararlarda söz sahibi olmaları bir hayli önemlidir.Kurum kültürü gereği ve hep birlikte okulun daha da ileriye götürülmesi adına herkesin kararlarda söz sahibi olması ve fikirlerinin önemsenmesi demokrasinin işlerliği açısından ihtiyaçtır,zorunludur.Aksi takdirde tek adam sistemine dönüşecek sadece okul müdürünün fikir ve isteklerinin mevzuata aykırı dahi olsa konuşulduğu, öğretmenlerin bir tiyatroda seyirci rolünü üstlenmiş gibi usule aykırı bir toplantıya dönüşür ki kuralların uygulanması da o kadar olanaksızlaşır bir yerde patlak veren hayali karar halini alır.
    Nöbet kurallarının görüşülerek karara bağlanması da öğretmenler kurulu toplantısının temelini oluşturan gündem maddelerinden biridir. Ayrıca toplantı kararların hepsinde olduğu gibi oy çokluğu ile karar alınması gerekir. Buradaki esas olan üst hukuki norm olan yönetmelik ve kanunlarımıza aykırı kararların alınmamasıdır.
   Eski yönetmeliğe göre nöbet kuralları sadece okul müdürünün hazırladığı çizelgeye göre iken yeni yönetmelikte ise tüm öğretmenlerce görüşülür;
   Nöbet Kurallarının belirlenmesinde eski yönetmelik ile yeni yönetmelikteki haline bakacak olursak yeni halinde önceki yönetmelikteki sadece okul müdürünün hazırlayacağı çizelgenin aksine artık öğretmenler kurulunda tüm öğretmenlerce hep birlikte görüşüleceği açık bir şekilde anlaşılacaktır.Şöyle ki;
   Ortaöğretim ve İlköğretim kurumları yönetmeliğinde öğretmenler kurulu ile nöbet esasları benzer doğrultuda hüküm altına alındığından eski yönetmelik olarak sadece ilköğretim kurumları yönetmeliğini gösteriyorum.
Eski Yönetmelik: MADDE 71 – (Değişik:RG-02/05/2006-26156) bulunan “Okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı-gündüzlü, normal veya ikili öğretim gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenlerin, normal öğretim yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutmaları sağlanır…” hükmünden de anlaşılacağı üzere nöbet çizelgesi okul müdürünce hazırlandığı öğretmenlerin katılımı ile ilgili herhangi bir hususa yer verilmemiştir.
Yeni Yönetmelik: 1) 26 Temmuz 2014 CUMARTESİ günü yürürlüğe giren MEB Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “Müdür yardımcısı ve öğretmenlerin nöbet görevi” başlıklı 44. maddesinin 10. fıkrasında  “Nöbetlerde uyulması gereken esaslar öğretmenler kurulunda görüşülerek okul yönetimince nöbetçi öğretmen görev talimatnamesi hazırlanır. Bu talimatname, öğretmenlere yazılı olarak duyurulur.” hükmü ile 2) 7 Eylül 2013  CUMARTESİ günü yürürlüğe giren yeni MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 91. maddesinin e fıkrasında “Nöbetlerde uyulması gereken esaslar öğretmenler kurulunda görüşülür ve okul yönetimince öğretmenlere yazılı olarak duyurulur.”

   Eski ve yeni yönetmelikteki hükümleri karşılaştırdığımızda nöbette uyulması gereken esasların öğretmenler kurulunda görüşüleceği eski yönetmelikte bulunmamasına rağmen yeni yönetmeliklerde ise hükme bağlandığı anlaşılmaktadır.Bu hali ile gerek ilköğretim kurumları yönetmeliğinde gerek ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde “Nöbetlerde uyulması gereken esaslar öğretmenler kurulunda görüşülür ve okul yönetimince öğretmenlere yazılı olarak duyurulur.” hükmünün yeni yürürlüğe koyulan yönetmeliklere eklenmesi nöbet kurallarının sadece müdürün karar vermesinin yerine okulda asıl nöbet tutanlar olan tüm öğretmenlerce görüşülüp karara bağlanma hakkını getirmiştir.
   Öğretmenler Kururlunda Nöbet Esaslarının Görüşülüp Karara Bağlanması Oy Çokluğu İle Olur
   Nöbette uyulması gereken esasların öğretmenler kurulunda görüşülmesi esasından dolayı o zaman bakılması gereken yer öğretmenler kurulunun çalışma ve konuların görüşülmesi ile kararın alınma şekli olacaktır.
   Şu an yürürlükteki MEB Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “Öğretmenler kurulu” başlıklı 34. maddesinin 2. fıkrasının c bendinde “Kurul toplantılarında belirtilen görüşler ve alınan kararlar, kurulca seçilen yazman tarafından tutanak altına alınır ve imzalanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır ve alınan kararlar, karar defterine yazılarak uygulanmak üzere toplantıya katılamayanlar da dâhil yönetici ve öğretmenler tarafından imzalanarak dosyasında saklanır.” hükmü gereği ve MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 109. maddesinin 4. fıkrasında “Olağanüstü durumlar dışında toplantıların zamanı, yeri ve gündemi bir hafta önceden ilgililere yazılı olarak duyurulur ve gündemin bir örneği öğretmenler odasına asılır. Kararlar oy çokluğuyla alınır ve müdürün onayından sonra uygulamaya konulur.” hükmü gereği öğretmenler kurulunda görüşülmesi gereken konu olan nöbet kuralları kurula katılan öğretmenler ve idarecilerce verilecek oy çokluğu ile görüşülerek karara bağlanır.
    Ayrıca Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde öğretmenler kurulu toplantı esasları daha detaylı işlenmiş olduğundan yine 109. maddesinin 6. fıkrasında “Öğretmenler kurulunda;… o) Nöbet uygulamaları,… ve benzeri konular gündeme alınarak görüşülür” hükmüde mevcuttur.

   Kısacası tüm idari işler de olduğu gibi okullarında yönetimi ilgili mevzuat ve hükümlerine uygun şekilde yürütülmesi esastır.Yani mevzuatın hükme bağladığı ve ilgili devlet görevlisinden istediği işleyişlere aykırı işlemler yapılamaz.Bu bağlamda Nöbetlerde uyulması gereken esaslar öğretmenler kurulunda görüşülür  hükmü gereği ve öğretmenler kurulunda görüşülmesi esas olan nöbet kuralları kurula katılan öğretmenler ile idarecilerce verilecek oy çokluğu ile görüşülerek karara bağlanır.Diğer yandan bu kurallar alınırken okulun konumu ve ihtiyaçlarına uygun şekilde nöbet talimatnamesi 12.04.2000 tarih ve 479 Milli Eğitim Bakanlığı Nöbet Hizmetleri Özel Talimatından faydalanılır.
   Bu yüzden, Nöbette uyulması gereken kurallar, müdür tarafından kendi başına göre kurulda dahi görüşülmeden hazırlayabileceği bir unsur değil aksine mevcut mevzuata göre öğretmenler kurulunda tüm öğretmenlerin de görüşleri alınarak ve oy çokluğu ile karara bağlanabilecek bir unsurdur.

Saygılar

Sedat DEGER
Eğitimci Yazar
 
https://www.facebook.com/sedat.deger.526
https://twitter.com/sedatdeger09
 

ÖĞRETMENLERSİTESİ GRUBUNA KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2017 EŞ, SAĞLIK VE MAZERET ATAMA YARDIMLAŞMA GRUBU İÇİN TIKLAYINIZ

SINIF ÖĞRETMENLERİ GRUBUNA KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN GRUBU TIKLAYINIZ

MATEMATİK ÖĞRETMEN GRUBU TIKLAYINIZ

OKUL ÖNCESİ-ANASINIFI ÖĞRETMEN GRUBU TIKLAYINIZ

ÖĞRETMEN ATAMASI VE MÜLAKAT GRUBUNA KATILMAK İÇİN TIKLAYIN

YORUMLAR

  • 1 Yorum
  • yönetici
    7 ay önce
    hangi yönetmelikte oy çokluğu ile karar alınır denmektedir insanları yanıltmayın . öğretmenler kurulunda görüşülür okul yönetimince öğretmenlere duyrulur denmektedir. nihai kararı okul yönetimi belirler aksi durumda oylama ile olsa öğretmenler bir araya gelip teneffüslerde çay içmelidir oylasa sonuç pozitif öğretmenler nöbet yerine çay içsin
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
36 yaşındaki öğretmen tarlada ölü bulundu
36 yaşındaki öğretmen tarlada ölü bulundu
21 Kasım 2017 tarihli atama kararları
21 Kasım 2017 tarihli atama kararları