Eğitim Gücü Sendikası, Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından Yönetici Seçme Sınavı mülakatında haksız yere elenen ve yaptığı itirazın reddi üzerine dava açan eğitim çalışanlarının davayı kazandığına dair açıklamalarda bulundu..

Hatay'da Okullar açılmadan Bir Hafta Önce Öğretmenler Göreve Çağırıldı Hatay'da Okullar açılmadan Bir Hafta Önce Öğretmenler Göreve Çağırıldı

Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından Yönetici Seçme Sınavı mülakatında haksız yere elenen ve yaptığı itirazın reddi üzerine dava açan eğitim çalışanları, davayı kazandı.
Söz konusu dava Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası tarafından, sözlü sınavdan hak ettiklerinin altında düşük puanlar verilerek elenen üyeleri adına açıldı. Eğitim Gücü Sen tarafından yapılan basın açıklaması ise şöyle ;

''Millî Eğitim Bakanlığının kendisine bağlı eğitim kurumlarına atama yaptığı Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) sonucu sınavı kazanıp mülakata alınan adaylar Bakanlıkça belirlenen takvim doğrultusunda görevlerine atandı. Bakanlık, mülakatlarda kullanmak üzere kriter belirlemiştir. Yapılan mülakatlar da bu doğrultuda illerde kurulan komisyonlarca yapılmaktadır. 2022 yılında yapılan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavını (EKYS) kazananlar içerisinde sendikamıza bağlı Şırnak ve Manisa illerinde (Şırnak ili Cizre ilçesi 2 aday Manisa ili 1 olmak üzere) sınav kazanarak mülakata giren üç üyemiz il Milli Eğitim müdürlükleri tarafından mülakatta haksız yere elenmiştir. Üyelerimiz adına idare mahkemelerinde açtığımız davalar sonuçlanmış olup mahkemelerce üyelerimiz lehine karar verilmiştir. Bu da göstermektedir ki bazı Milli Eğitim müdürlükleri hâlâ farklı sendika üyelerine mülakatta keyfi puanlar vermeye, keyfi elemeler ve atamalar yapılmaya devam etmektedir. İl Milli Eğitim müdürlükleri bu şekilde davransa da mahkeme haklıya hakkını vermiştir. ''