Mülakatta Elenen Mevcut Müdürler Nasıl Değerlendirilecek? Belirsizliğini Koruyor

Lider Eğitimci Yazarlar Derneği Genel Başkanı Sedat DEGER “Mülakatta elenen mevcut müdürlerin nasıl değerlendirileceği konusu belirsizliğini koruyor…”

Mülakatta Elenen Mevcut Müdürler Nasıl Değerlendirilecek? Belirsizliğini Koruyor
19 Temmuz 2018 - 17:11

22 Nisan 2017 Tarih ve 30046 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği kapsamında Nisan ayında gerçekleştirilen mülakatlar ile ilgili spekülasyonlar devam ederken 21 Haziran tarihinde 30445 sayılı Resmi Gazetede yeni Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği yayımlandı.         
21 Haziran tarihinde yayımlanan yeni yönetmelikte müdürlükte yeniden görevlendirme işlemleri incelendiğinde müdürlükte 4 ya da 8 yılını dolduran müdürlerin yeniden görevlendirilmeleri ile ilgili olarak;
Müdürlüğe yeniden görevlendirme 
MADDE 27 – (1) Bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda dört yıllık görev süresini dolduran müdürlerin aynı ya da farklı eğitim kurumlarına, bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda sekiz yıllık görev süresini dolduran müdürlerin ise farklı eğitim kurumlarına müdür olarak yeniden görevlendirilmelerinde, Ek-1’de yer alan Form üzerinden yapılacak değerlendirmeye göre belirlenen puanlar dikkate alınır. Demektedir.
Yani mevcut müdürlerin 4 yada 8 yılın sonunda yöneticiliğine devam edip etmemesi konusunda mülakat hususu kaldırılmış olup mülakata dayalı olarak yöneticiliklerinin geleceği belirlenemeyecektir.
Yine aynı yönetmelikte;
Müdürlüğe ilk defa görevlendirme 
MADDE 24 – (1) Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan adaylardan müdür olarak ilk defa görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan adayların görevlendirmeye esas puanları; yazılı sınav puanının %60’ı ile sözlü sınav puanının %40’ı dikkate alınarak belirlenir. Görevlendirmeye esas puanlar, kesin sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren bir sonraki yazılı sınav başvuru tarihinin ilk gününe kadar geçerlidir. Şeklinde sınav ve mülakatın olduğu görülmektedir.
Aslında burada eğitim adına çalışan sendika ve sivil toplum örgütlerinin, 22 Nisan 2017 Tarihli yönetmelik kapsamında yapılan mülakatlardan 60 puanın altında kalan müdürler ile 60 puanın üstünde puan alıp herhangi bir kuruma müdür olarak atanamayan müdürlerin önümüzdeki süreçte yani yeni yönetmelik kapsamında hangi statüde değerlendirileceği belirsizliğine dikkat çekmeleri gerekmektedir.
Ayrıca Yıllarca müdürlük yapmış kişilerin müdürlüğe ilk defa görevlendirecekler kapsamında sınav ve mülakat sistemine tabii tutulmaları hukuk ve vicdanen de bir haksızlık doğurması kuvvetle ihtimaldir.     
Örnek olarak, okulunda 8 ya da 4 yılını doldurmuş olan ve bu son mülakatlara girerek 60 puanın altında kalmış bir okul müdürünün ya da 60 puanın üstünde fakat herhangi bir kuruma müdür olarak atanabilecek bir puan alamamış olan okul müdürlerinin durumunu düşünelim. Bunlar öğretmen olarak görevlendirilecekler. Önümüzde ki yıl bu müdürlerimizin durumu ne olacak? Mağduriyetleri sürdürülecek mi? Sınava ve mülakata mı girecekler? Yoksa EK-1 ile daha önce müdürlük yaptıkları için mevcut müdürler ile beraber mi değerlendirilecekler? Ki hukuken böyle olması gerekmektedir.
Sonuç olarak bu kişiler müdürlükte ilk defa görevlendirilmemektedirler. Daha önceden müdür olarak görevlendirilmişlerdir.
Saygılarımla.
 
Sedat DEGER
Lider Eğitimci Yazarlar Derneği Kurucu Başkanı
https://www.facebook.com/sedat.deger.526
https://twitter.com/sedatdeger09
https://www.instagram.com/sedatdeger.sd/
https://www.sedatdeger.com

 


Bu haber 1249 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum