Milli Eğitim Bakanlığında yönetmelik değişikliğine gidildi. 18 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete’de Milli Eğitim Bakanlığı’nın sosyal etkinlikler üzerinde yaptığı yönetmelik değişikliği yayımlandı.

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİNE GÖRE

MADDE 1- 8/6/2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-4 ve EK-8 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
 

İstanbul okullara kar tatili için son dakika açıklaması İstanbul okullara kar tatili için son dakika açıklaması