Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında yeni müfredat nedeniyle suç duyurusunda bulundu. "Türkiye Yüzyılı Eğitim Modeli" olarak tanıtılan müfredatın, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) "görevi kötüye kullanma" ve "Anayasa’yı ihlal" maddelerine aykırı olduğunu iddia eden dernek, Danıştay’da yürütmenin durdurulması ve iptali için dava açacaklarını bildirdi.

ADD Başkanı Hüsnü Bozkurt, konuyla ilgili açıklamasında, yeni müfredatın Anayasa'ya açıkça aykırı olduğunu belirtti. Bozkurt, müfredatın uygulanması halinde laik ve bilimsel eğitim anlayışından uzaklaşılacağını, din ağırlıklı içeriklerin öne çıkarılacağını savundu. Bozkurt,

Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atama Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atama

“Yeni müfredat, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 42. maddesinin 3. fıkrasına aykırıdır. Anayasa, eğitimin Atatürk ilkeleri doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre yapılmasını şart koşar. Yeni müfredat bu ilkelere uymamakta, laiklik ilkesini hiçe saymaktadır” dedi.

Bozkurt, Bakan Tekin'in Meclis’te yaptığı konuşmada tarikat ve cemaatlerle yapılan protokollere atıf yaparak yeni eğitim sisteminin hangi bakış açısıyla hazırlandığını açıkça ortaya koyduğunu ifade etti. Ayrıca, Bakan'ın sahip olduğu kamu gücü nedeniyle manevi cebrin yeterli olacağını ve bu durumun da Anayasa’yı ihlal suçunu oluşturduğunu belirtti.

Atatürkçü Düşünce Derneği ADD, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında, görevinin gereklerine aykırı hareket ettiği veya en hafif haliyle görevinin gereklerini yapmayı ihmal ettiği gerekçesiyle de soruşturma yapılmasını talep ediyor. ADD'nin suç duyurusu metninde, Bakan Tekin’in laiklik gibi temel ilkeleri hiçe saydığı ve bu nedenle TCK’nin 309. maddesinde belirtilen suçu işlediği ileri sürüldü.

Son olarak, ADD, Atatürk devrim ve ilkelerinin korunması gerektiğini vurgulayarak, yeni müfredatın Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle kamu davası açılmasını talep etti.