Bakan Özer, Paris'teki programın ilk gününde beraberindeki heyetle birlikte Üst Düzey Politika Forumu'na iştirak edecek. Forumda ana teması "Toplumları Yeniden İnşa Etmede Eğitimin Rolü" olan bir oturum gerçekleştirilecek.

Paris'teki program, daha sonra "Eğitim: Geleceğe Yatırım Yapmak" konulu birinci oturumla devam edecek.

Birinci oturumun ardından "Eğitim Yoluyla Demokratik Toplumlar İnşa Etmek" konulu ikinci oturum gerçekleştirilecek, oturumlarda panelistlerin sunumlarının ardından bakanlar düzeyinde interaktif tartışmalar gerçekleştirilecek.

Bakan Özer, oturumlardan sonra OECD ülkelerinin eğitim bakanlarıyla ikili görüşme gerçekleştirecek.

Bakan Özer, günün son programında ise "Eşitlik ve Kapsayıcılık İçin Eğitim Ortaklıklarını Tekrar Tasarlama" temalı resmî akşam yemeğine katılacak.

Millî Eğitim Bakanı Özer, Paris'teki programın ikinci gününde OECD Eğitim Bakanları Toplantısı'na iştirak edecek. Ana teması "Eğitim Yoluyla Eşit ve Kapsayıcı Bir Toplumu Yeniden İnşa Etmek" olan toplantı, eğitim bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek.

MEB Özer Nükleer Enerji alanında ilk tematik lise kurulacak MEB Özer Nükleer Enerji alanında ilk tematik lise kurulacak

Daha sonra ise Eğitim Bakanları Toplantısı Genel Kurul açılış oturumu yapılacak. Oturumda "Eşitlikçi ve Dirençli Eğitim Sistemlerinin Kapsayıcı ve Eşitlikçi Toplumların Temelini İnşa Etmesini Sağlamak" teması ele alınacak.

Paralel oturumlarda ayrıca "Tüm İnsan Perspektifinde Eğitimde Eşitlik ve Kapsayıcılık" konusu tartışılacak.

Bakan Özer, paralel oturumun ardından "Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim: Yeni Sınamalar için Yeni Politikalar" temalı öğle yemeğine; ardından "Eğitim Hayatını alışma Hayatıyla Uyumlu Hâle Getirmek" temalı ikinci paralel oturuma; daha sonra ise "Eğitim Yoluyla Eşitlikçi Toplumlar İnşa Etmek" başlıklı bildirinin kabul edileceği kapanış oturumuna katılacak.