İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun (1702)

5639 29 Haziran 1930 Belgeyi İndir

İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanunu'nu 'Belgeyi İndir' bölümünden indirebilirsiniz.