Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamaları Hakkında 2008/3601 Sayılı Genelge

10024 02 Eylül 2008 Belgeyi İndir

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı : B.08.0.ÖRG.0.20.03.01 / 3601 02.9.2008
Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamaları

Hakkındaki Genelge için lütfen belgeyi indirin