Mesleki ve Teknik Eğitimde yöneticilerden en az biri meslek dersleri öğretmeni olmalı

Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin ..

Mesleki ve Teknik Eğitimde yöneticilerden en az biri meslek dersleri öğretmeni olmalı
26 Temmuz 2012 - 10:08

03.07.2002 tarihli ve 24804 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinin; “Koordinatör müdür yardımcısının görev ve sorumlulukları” başlıklı 258. Maddesinde; “(Değişik birinci fıkra: 20.9.2008/27003 RG) İşletmelerdeki mesleki eğitimde iş yerlerinin belirlenmesi, eğitimin planlanması, koordinasyonu, uygulanması ve izlenmesi ile kurumun araştırma-geliştirme çalışmalarını yürütmek amacıyla atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmenleri arasından atanan bir müdür yardımcısı, kurum müdürlüğünce koordinatör müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.” hükümlerinden anlaşılacağı üzere “işletmelerde mesleki eğitim” ve “koordinatörlük” işlemlerinin yapılabilmesi, İşletmelerdeki mesleki eğitimde iş yerlerinin belirlenmesi, eğitimin planlanması, koordinasyonu, uygulanması, değerlendirilmesi ve izlenmesi ile kurumun araştırma - geliştirme çalışmalarını yürütülmesi, eğitim programına uygunluğunun izlenerek ortaya çıkabilecek sorunların çözümlenmesi, öğrencilerin başarı, devam - devamsızlık ve disiplin durumlarının izlenmesi ve rehberlikte bulunulması amacıyla atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmenleri arasından atanan bir müdür yardımcısının koordinatör müdür yardımcısı olarak ve bu koordinatör müdür yardımcılarının atölye, laboratuar ya da meslek dersleri öğretmenleri arasından atanan müdür yardımcılarından birinin olması gerektiği açıkça belirtilmiştir. Buna rağmen 13.08.2009 Tarihli ve 27318 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik hükümlerinde Mesleki ve Teknik Eğitim veren okullardaki Müdür Yardımcılarının en az bir tanesinin atölye, laboratuar ya da meslek dersleri öğretmenleri arasından atanması gerektiğine dair hüküm bulunmamaktadır. Bu durum Mesleki ve Teknik Eğitim veren okullardaki Müdür Yardımcılarının tamamının atölye, laboratuar ya da meslek dersleri öğretmenleri dışındaki öğretmenlerden atanmasına neden olmaktadır. Bu konuda onlarca açılmış ve kazanılmış idari davalar bulunmaktadır. Şanlıurfa İdare Mahkemesi’nde açılan dava; Şanlıurfa İdare Mahkemesinin 2009/1903 Esas ve 2010/1779 Karar sayılı ve 20.10.2010 tarihli kararı ile öğretmenin lehine sonuçlanmıştır. Kayseri 1. İdare Mahkemesi’nde açılan dava; Kayseri 1. İdare Mahkemesinin 2011/797 Esas sayılı ve 16.08.2011 tarihli Y.D. kararı ile öğretmenin lehine sonuçlanmıştır. 13.08.2009 Tarihli ve 27318 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik yönetici atama konusunda genel yönetmelik olup mesleki ve teknik eğitim veren okulların iş ve işlemlerini düzenleyen 03.07.2002 tarihli ve 24804 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği ise özel yönetmeliktir. Dolayısıyla genel yönetmelikte bulunmayan yukarıda bahsedilen konu hakkında özel yönetmelik hükümlerine göre hareket edilmesi gerekmektedir. Ahmet Kandemir

Bu haber 970 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Şişli Eskort