Mesleki Eğitim Merkezleri uygulamaları

Kanun ile 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda değişiklik yapılmış olup çıraklık eğitimi zorunlu eğitim kapsamına alınmıştır. Sektörün yeterli bilgi, beceri ve davranıştan kazanmış nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamak, çağdaş bilim ve teknolojik metotlan bilen, yorumlayan, kullanan ve alanındaki yeniliklere uyum sağlayan insan gücünü yetiştirmek amacıyla mesleki ve teknik orta öğretim okulan geliştirilmekte ve yaygınlaştırmaktadır.

10 Nisan 2017 - 15:30

 İlgi (e) Yönetmeliğin 6 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde “İşgücü ihtiyaç analizleri sonuçlarını da dikkate alarak, ilde bulunan tüm mesleki ve teknik eğitim veren okul veya kurumların bünyesinde yer alacak alan ve dalların belirlenmesi, kısa, orta ve uzun vadede ilin mesleki ve teknik eğitim okul yatırımlarının planlanması ile beraber eğitimi yapılacak alan ve dal ihtiyaçlarını belirleyerek, Millî Eğitim Bakanlığına görüş sunmak.” denilmektedir.

Bunun yanında, ilgi (d) yazımızın 1 inci maddesi e bendinde “Çıraklık eğitim sisteminde denklik işlemlerinin yürütülmesine ilişkin yeni mevzuat düzenlenmesi yapılıncaya kadar mevcut mevzuatına göre işlem yapılmaya devam edilecek, önceki öğrenmelerin tanınması ile ilgili hususları düzenleyen esas ve usuller Bakanlığımızca belirlenerek ayrıca duyurulacaktır.”

hükmüne yer verilmiştir. 28 inci Mesleki Eğitim Kurulu 28 Aralık 2016 tarihinde yapılmış olup, Kurul Kararları 8 Şubat 2017 tarihli ve 29973 sayılı Resmi Gazetede, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ise 26 Mart 2017 tarihli ve 30019 Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu bağlamda;

1- Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliğinde mesleki eğitim merkezleri ile ilgili yapılan mevzuat değişiklikleri ve mesleki eğitim merkezlerinde uygulanmak üzere hazırlanmakta olan yeni öğretim programları e-Okul sistemine kayıt olan öğrenciler için geçerli olacaktır.

2- Mesleki eğitim merkezleri ilgi (ç) yönetmelik gereği Valiliklerce açılıp kapatılmaktadır. İlgi (ç) yönetmelikte değişiklik yapılıncaya kadar, bağımsız mesleki eğitim merkezleri açılması/kapatılması iş ve işlemleri Bakanlığımız tarafından yapılacak olup söz konusu tekliflerin İlinizce planlanarak, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunca belirlenmesi ve Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne gönderilmesi,

3- Mesleki ve teknik orta öğretim okulları bünyesinde açılması uygun bulunan mesleki eğitim merkezi programlarının İlinizce planlanarak, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunca belirlenerek Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne teklif edilmesi,

4- Valiliklerce mesleki ve teknik ortaöğretim okullarının bünyesinde açılmış olan mesleki eğitim merkezleri ile mesleki eğitim merkezleri programı uygulayan okul listelerinin; il/ilçe, okul/kurum adı ve kodu şeklinde çizelge halinde hazırlanarak 21.04.2017 tarihine kadar ayavsanci@meb.gov.tr adresine ve Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne gönderilmesi,

5- Hazırlanmakta olan mesleki eğitim merkezi öğretim programları 2017-2018 eğitim öğretim yılı itibariyle uygulamaya konulacağından, ilgi (b) Kanun kapsamında sınavlı/ sınavsız belge başvurulanının ilgi (d) yazımızın 1 inci maddesi e bendi doğrultusunda alınmaya devam edilmesi, kalfalık/ustalık sınavlarının yürürlükteki programlara göre yapılması ve belgelendirmenin 28. Mesleki Eğitim Kurulu Kararından Önceki alan/dal adlarına göre yapılması,

6- 28 inci Mesleki Eğitim Kurulu Kararlarına göre kademeli olarak kapsamdan çıkarılan alan/dallar ile ilgili; a) 8 Şubat 2017 tarihinden önce alınan başvuruların sınav ve belgelendirme işlemlerinin tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre yapılması, b) Alan/dallardan İlgi (b) Kanun kapsamında sınavlı/sınavsız belge başvurulanının alınmaması,

7- MEŞEM modülüne kayıtlı olan öğrencilerin (kapsamdan çıkarılan alan/dallar dahil) eğitim, sınav ve belgelendirme işlemlerini tabi oldukları mevzuata ve öğretim programlarına göre tamamlaması, Kamuajans.com/ÖZEL
 


YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
İşçi minibüsü TIR'a çarptı, çok sayıda yaralı ve ölü var
İşçi minibüsü TIR'a çarptı, çok sayıda yaralı ve ölü var
Yılbaşında ve Öğretmenler Gününde Hediye Almak  
Yılbaşında ve Öğretmenler Gününde Hediye Almak