Memurun fazla mesaisine 5 kuruş zam

Saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda 1 lira 15 kuruş olacak.

Memurun fazla mesaisine 5 kuruş zam
28 Ekim 2009 - 11:19
Bu yıl 1 lira 10 kuruş olan saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda 1 lira 15 kuruş olacak. - Özel kalem personeli ile makam şoförlerine ise saat başına 1,2 lira yerine 1,25 lira fazla mesai ücreti verilecek. - Gelecek yıl yurt içi gündeliklere de yüzde 4 ile yüzde 6,66 arasında zam yapılacak. - Devlet memurlarının fazla mesai ücretleri yeni yılda 5 kuruş artarak, 1 lira 15 kuruş olacak. 1 Ocak'tan itibaren kamu görevlilerinin yurt içi gündelikleri yüzde 4 ile yüzde 6,66 arasında, Milli Eğitim Bakanlığının pansiyon ücretleri ise yüzde 5,4 ile yüzde 6 arasında zam yapılacak. 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısına göre, memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 4,5 oranında artış görecek. Halen 1 lira 10 kuruş olan fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2010'dan itibaren 1 lira 15 kuruş olarak ödenecek. Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele ve makam şoförlerine ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de yeni yılda ayda 60 saati aşmamak üzere 1,20 lira yerine, 1,25 lira fazla mesai ücreti verilecek. Her bir makam için aylık toplam 450 saati geçmemek kaydıyla Kurul Başkanı, Genel Müdür ve daha üst birim yöneticileri, Strateji Geliştirme Başkanı, Vali, General ve Amiral rütbesine haiz olmak üzere Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki Daire Başkanı ve daha üst birim yöneticileri ile rektör ve il belediye başkanlarıyla çalışan personel de yine ayda 90 saatle sınırlı olmak üzere 1,25 lira fazla çalışma ücreti alacak. DİĞER FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ Kredi ve Yurtlar Kurumu, DSİ Genel Müdürlüğünün hidroelektrik santral projeleri, üniversitelere bağlı yurtlar ve Atatürk Orman Çiftliğinde fazla mesai karşılığı izin kullanamayanlara da ayda 90 saati aşmamak üzere yeni yılda 1,10 lira yerine 1,15 lira ek çalışma ücreti ödenecek. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında çalışan ve fiilen yaptıkları fazla mesai karşılığında kendilerine izin verilmesi mümkün olmayanlara da her bir personel için ayda 60 saatle sınırlı olmak kaydıyla 1,15 lira ek çalışma ücreti verilecek. Yine aynı fazla mesai ücretine tabi olacak Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde görevli personel için de kişi limiti 110 olarak uygulanacak. Açıköğretimde ek görev üstlenenlere ise öğrenci katkı paylarından ödenmek ve her bir personel için 60 saati aşmamak kaydıyla saat başına 2 lira yerine 2,10 lira ödeme yapılacak. AYLIK MAKTU FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ Orman muhafaza memurlarının bu yıl 21,8 lira olan aylık maktu fazla çalışma ücreti ise yeni yılda 22,8 liraya çıkacak. Halen 70,4 lira olan edebi kurul ödeneği yeni yılda 74 liraya, Türk Kodeks Komisyonu toplantı ödeneği de 42,35 liradan 44,5 liraya yükselecek. Tasarıya göre, Kamu Personeline Tayin Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun uyarınca ödenen tayin bedelinin aylık tutarı, 2100 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak miktarı geçemeyecek. Bu çerçevede, yeni yılda memurun aylık tayin bedelinde limit 120,36 lira olacak. 375 sayılı Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname uyarınca ödenen ek tazminat tavanı da, yeni yılda 80,3 liradan 84,5 liraya yükselecek. Ancak Bakanlar Kurulu, bu miktarı yüzde 50'sine kadar artırabilecek. Ek tazminatın aylık tutarı, er ve erbaşlar için yeni yılın ilk 6 aylık döneminde 147 lirayı, ikinci 6 aylık dönemde ise 151 lirayı geçemeyecek. YURT İÇİ GÜNDELİKLER Harcırah Kanunu uyarınca verilecek gündelik ve tazminat tutarları da 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren yüzde 4 ile yüzde 6,66 arasında zamlanacak. Buna göre yeni yılda TBMM Başkanı ve Başbakana 41 lira yerine 423 lira yurt içi gündeliği ödenecek. Genelkurmay Başkanı ve milletvekillerinin yurt içi gündeliği de 37,5 liradan 39 liraya yükselecek.
Bu haber 1946 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum