Memurların ödedikleri yemek ücretleri kurumdan kuruma değişir mi?

Memurların kurumlarında yedikleri öğle yemeği ücreti memurların ek göstergelerine veya sözleşme ücretlerine göre değişmektedir.

Memurların ödedikleri yemek ücretleri kurumdan kuruma değişir mi?

Memurların kurumlarında yedikleri öğle yemeği ücreti memurların ek göstergelerine veya sözleşme ücretlerine göre değişmektedir.

Memurların ödedikleri yemek ücretleri kurumdan kuruma değişir mi?
01 Haziran 2014 - 21:43

Bir memur arkadaşımla konuşurken onların kurumdaki yemek ücretlerinin bizim kurumdakinden daha düşük olduğunu öğrendim. Memurların yemek için ödedikleri ücretler her kurumda aynı değil midir? Bizim kurumun suçu nedir? Memurların kurumlarında yedikleri öğle yemeği ücreti memurların ek göstergelerine veya sözleşme ücretlerine göre değişmektedir. 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği'nde (Sıra No:1) 15.01.2014 - 14.01.2015 tarihleri arasında memurlardan alınacak asgari yemek ücretleri belirlenmiştir. Bu tebliğe göre; Ek göstergesi olmayan memurların öğle yemeği ücreti 1 lira, 7600 ek göstergeli Müsteşar'ın ise 3 lira 79 kuruş olarak belirlenmiştir. Ek göstergesi olmayan memurlardan alınan öğle yemeği ücreti 95 kuruştan 1 liraya; ek göstergesi 4800'den yüksek olan devlet memurlarından alınacak ücret ise 3 lira 79 kuruş olarak belirlenmiştir. Burada belirlenen ücretler en düşük ücretler olup, kamu kurumları belirlenen rakamların üzerinde yemek ücreti belirleyebilirler. İşte bu yüzden memurlardan alınan yemek ücretleri kamu kurumları arasında değişmektedir. Bu konuyu bir örnekle açıklamak gerekirse; 2014 yılı için TEDAŞ, ek göstergesiz görevlerde bulunanlar için 1,8 TL yemek ücreti belirlerken, 4800'den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlar için 3,79 TL yemek ücreti belirlemiştir. Kurumların lokantadan memurlara yemek yedirmesi mümkün mü? Bu sorunun cevabına Maliye Bakanlığı'nın vermiş olduğu görüşte rastlıyoruz. Devlet memurlarına yapılan yemek yardımının lokanta veya marketlerden sağlanıp sağlanmayacağı hususunda Maliye Bakanlığı'nın vermiş olduğu görüşte konu açıklığa kavuşturulmuştur. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün vermiş olduğu 18.4.2006 tarihli ve 6376 sayılı görüşünde; 'Buna göre, kurumlar çeşitli nedenlerde öğle yemeklerini mutfaklarından sağlayamamaları halinde, kurum bütçelerine bu amaçla konulan ödeneğin yukarıda belirtilen Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde oluşturulacak yemek servisine aktarılması ve kurum bünyesinde kurulacak yemekhanede servise sunulacak yemeklerin de söz konusu yemek servisince, bu amaçla bütçeye konulan ödenek ile yemek yiyecek personelden alınacak yemek bedelleri dikkate alınmak suretiyle ihale edilerek piyasadan satın alınmasının mümkün olabileceği değerlendirilmektedir. Ancak, kurum bütçelerine yiyecek yardımı karşılığı konulan ödeneğin lokanta ve benzeri yerlere aktarılması suretiyle personele yemek yedirilmesine imkân bulunmamaktadır' ifadesine yer verilmiştir. Memurlara yapılan yemek yardımı yemek fişiyle veya yemek kuponuyla yapılabilir mi? Devlet memurlarına yapılan yemek yardımı, yemek fişi veya yemek kuponu alım ihaleleri gerçekleştirmek suretiyle yapılabilir mi? Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün vermiş olduğu 07.05.08 tarihli ve 6071 sayılı görüşte konu açıklığa kavuşturulmuştur. Bu görüşte şu ifadelere yer verilmiştir. Yukarıda zikredilen hükümler çerçevesinde, memurlara yemek yardımının yapılabilmesi için öncelikle anılan Yönetmelik hükümlerine göre yemekhane kurulmuş olması gerekmektedir. Bu nedenle, devlet memurlarına yemek fişi veya yemek kuponu alım ihaleleri gerçekleştirilmek suretiyle yemek yedirilmesine imkân bulunmamaktadır. Kurumlar çeşitli nedenlerde öğle yemeklerini mutfaklarından sağlayamamaları halinde, kurum bütçelerine bu amaçla konulan ödeneğin yukarıda belirtilen yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde oluşturulacak yemek servisine aktarılması ve kurum bünyesinde kurulacak yemekhanede servise sunulacak yemeklerin de söz konusu yemek servisince, bu amaçla bütçeye konulan ödenek ile yemek yiyecek personelden alınacak yemek bedelleri dikkate alınmak suretiyle ihale edilerek piyasadan satın alınması mümkündür. Yemekhanesi olmayan kurumlar ne yapacak? Yemekhanesi olmayan kurumların memurlarının öğle yemeği ihtiyacını nasıl karşılayacakları önemli bir sorun oluşturmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığı vermiş olduğu bir görüşte sorunun nasıl çözüleceğini izah etmiştir. Verilen görüşe göre, memurlarına yemek yardımında bulunmak isteyen kurum ve kuruluşların, personelinin yeterli sayıda olmaması veya uygun yer bulunmayışı gibi sebeplerle yemekhanelerinde sağlayamadıkları öğle yemeklerini, kurum bütçesine bu amaçla konulan ödeneğin yemek servisinden faydalandıkları kurumun bu amaçla açılmış bulunan hesabına aktarılması ve 14/01/2009 tarihli ve 27110 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (3) Sıra No'lu 2009 Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği'nde yer alan esaslar çerçevesinde bedeli alınması kaydıyla yemek servisi bulunan kurumların yemekhanelerinden karşılamaları, mümkün bulunmaktadır. Kamu kurumlarının bu yöntemi çok az kullandıklarını ifade etmek isteriz. Çünkü, kurumlar imkanlarını başka kurumlara kullandırma konusunda oldukça kıskanç davranmaktadır. Ne diyelim, imkanların başka kurumlara kullandırılması konusunda kıskanç davranıldığına göre herhalde bir bildikleri vardır. Ahmet Ünlü / YENİ ŞAFAK

YORUMLAR

  • 0 Yorum