Memurlara fazla mesai ücretlerine zam müjdesi

Memurlarının fazla mesai ücretleri yeni yılda 10 kuruş artarak,

 Memurlara fazla mesai ücretlerine zam müjdesi
27 Ekim 2010 - 14:30
Devlet memurlarının fazla mesai ücretleri yeni yılda 10 kuruş artarak, 1 lira 25 kuruşa çıkacak. 1 Ocak'tan itibaren kamu görevlilerinin yurt içi gündelikleri yüzde 4,5 ile yüzde 6 arasında, Milli Eğitim Bakanlığının pansiyon ücretleri ise yüzde 7,9 oranında zamlanacak. Halen 1 lira 15 kuruş olan fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2011'den itibaren 1 lira 25 kuruş olarak ödenecek. Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele ve makam şoförlerine ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de yeni yılda ayda 60 saati aşmamak üzere 1,25 lira yerine, 1,33 lira fazla mesai ücreti verilecek. Her bir makam için aylık toplam 450 saati geçmemek kaydıyla Kurul Başkanı,Genel Müdür ve daha üst birim yöneticileri, Strateji Geliştirme Başkanı, Vali, General ve Amiral rütbesine haiz olmak üzere Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki Daire Başkanı ve daha üst birim yöneticileri ile rektör ve il belediye başkanlarıyla çalışan personel de yine ayda 90 saatle sınırlı olmak üzere 1,33 lira fazla çalışma ücreti alacak. DİĞER FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ Kredi ve Yurtlar Kurumu, DSİ Genel Müdürlüğünün hidroelektrik santral projeleri, üniversitelere bağlı yurtlar ve Atatürk Orman Çiftliğinde fazla mesai karşılığı izin kullanamayanlara da ayda 90 saati aşmamak üzere yeni yılda 1,15 lira yerine 1,25 lira ek çalışma ücreti ödenecek. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında çalışan ve fiilen yaptıkları fazla mesai karşılığında kendilerine izin verilmesi mümkün olmayanlara da her bir personel için ayda 60 saatle sınırlı olmak kaydıyla 1,25 lira ek çalışma ücreti verilecek. Yine aynı fazla mesai ücretine tabi olacak Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde görevli personel için de kişi limiti 110 olarak uygulanacak. Açıköğretimde ek görev üstlenenlere ise öğrenci katkı paylarından ödenmek ve her bir personel için 60 saati aşmamak kaydıyla saat başına 2,10 lira yerine 2,22 lira ödeme yapılacak. AYLIK MAKTU FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ Orman muhafaza memurlarının bu yıl 22,8 lira olan aylık maktu fazla çalışma ücreti ise yeni yılda 24 liraya çıkacak. Halen 74 lira olan edebi kurul ödeneği yeni yılda 79 liraya, Türk Kodeks Komisyonu toplantı ödeneği de 44,5 liradan 47,5 liraya yükselecek. Tasarıya göre, Kamu Personeline Tayin Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun uyarınca ödenen tayin bedelinin aylık tutarı, 2100 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak miktarı geçemeyecek. Bu çerçevede, yeni yılda memurun aylık tayin bedelinde limit 129,8 lira olacak. 375 sayılı Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname uyarınca ödenen ek tazminat tavanı da, yeni yılda 84,5 liradan 89,5 liraya çıkacak. Bakanlar Kurulu, bu miktarı yüzde 50'sine kadar artırmaya yetkili olacak. YURT İÇİ GÜNDELİKLER Harcırah Kanunu uyarınca verilecek gündelik ve tazminat tutarları da 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren yüzde 4,5 ile yüzde 6 arasında zamlanacak. Buna göre yeni yılda TBMM Başkanı ve Başbakana 43 lira yerine 45,5 lira yurt içi gündeliği ödenecek. Genelkurmay Başkanı ve milletvekillerinin yurt içi gündeliği de 39 liradan 41 liraya yükselecek. En alt kademedeki memura ise 25,50 lira ödenecek. 2011 Bütçe Kanunu Tasarısına göre, çeşitli kamu görevlilerinin yeni yıldaki yurt içi gündelikleri şöyle olacak: . GÜNDELİK TUTAR KAMU GÖREVLİLERİ 2010 2011 ---------------------------------------- ------ ------ -TBMM Başkanı, Başbakan 43,00 45,50 -Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Başbakanlık Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Yüksek Yargı Başkaları ve Başsavcılar, Diyanet İşleri ve YÖK Başkanı 39,00 41,00 -Memur ve hizmetliler: .Ek göstergesi 8000 ve üstü olanlar 33,00 34,50 .Ek göstergesi 5800-8000 olanlar 30,00 31,50 .Ek göstergesi 3000-5800 olanlar 27,50 29,00 .Kadro derecesi 1-4 arası olanlar 25,00 26,50 .Kadro derecesi 5-15 arası olanlar 24,00 25,50 Arazi üzerinde çalışanlar: .Kadro derecesi 1-4 olanlar 9,50 10,00 .Kadro derecesi 5-15 olanlar 9,00 9,50
Bu haber 2222 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum