Memurlar ne ister?

Araştırmaya, 14 ilden 1200'ü erkek, 339'u kadın, kamu çalışanı katıldı.

Memurlar ne ister?
12 Şubat 2009 - 11:52

PTT çalışanları arasında yapılan araştırmaya katılan memurların çoğunluğu ''Geçimini sağlamak'', amirler ''Hedeflediği üst düzeye yükselmek'', müdürler ise ''Hizmet süresini tamamlayıp emekli olmak'' için çalıştıklarını belirtti. Alınan bilgiye göre, Memur-Sen'e bağlı Birlik Haber-Sen, PTT çalışanlarının çalışma koşullarını ve sorunlarını belirlemek amacıyla, ''PTT Çalışanlarının Sorunları'' isimli bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmaya, 14 ilden 1200'ü erkek, 339'u kadın, kamu çalışanı statüsündeki 1539 kişi katıldı. Araştırmaya göre, PTT çalışanları genellikle lise ve üniversite mezunlarından oluşuyor. Lise mezunlarının oranı yüzde 42,76'yı, üniversite mezunlarının oranı yüzde 39,96'yı buluyor. Kurum çalışanlarının büyük çoğunluğu 1000-1500 TL arasında maaş alıyor. Çalışanların yüzde 89,34'ünün maaşı 1000-1500 TL, yüzde 7,80'inin maaşı ise 1500 TL'nin üstünde bulunuyor. Çalışanların yarısı yaptıkları işin aldıkları eğitime uygun olduğunu düşünüyor, diğer yarısı ise farklı görüşte. Yaptığı işin, yetenek ve becerilerine uygun olduğunu düşünlerin oranı yüzde 62,38'e ulaşırken, yüzde 35,22'si yaptığı işin yetenek ve becerilerine uygun olmadığını düşünüyor. PTT çalışanlarının çoğu ''Geçimini sağlamak'' için çalıştığını belirtiyor. Çalışanların işteki beklentileri yüzde 70,76'yla ''Geçimini sağlamak'', yüzde 39,44'le ''Hizmet süresini tamamlayıp emekli olmak'', yüzde 27,55'le ''Hedeflediği üst düzeye yükselmek'' ve yüzde 13,45'le ''Gelirini yükseltmek'' olarak sıralanıyor. Araştırmaya katılanların işten beklentileri ise bulundukları statüye göre farklılık gösteriyor. Statülere göre yapılan işten beklentiler incelendiğinde, memurların çoğunluğu ''Geçimini sağlamak'', amirler ''Hedeflediği üst düzeye yükselmek'' ve müdürler ''Hizmet süresini tamamlayıp emekli olmak'' için çalıştıkları belirtiyor. Memurlarda işten beklenti olarak ''Geçimimi sağlamak'' diyenlerin oranı yüzde 48,21'i, amirlerde ''Hedeflediğim üst düzeye yükselmek'' diyenlerin oranı yüzde 36,84'ü, müdürlerde ''Hizmet süremi tamamlayıp emekli olmak'' diyenlerin oranı ise 33,33'ü buluyor. GENÇLER VE BEKARLAR DAHA ŞİKAYETÇİ Yapılan işin eğitime ve becerilere uyumu konusunda genç, bekar ve eğitim seviyesi yüksek olan çalışanlar daha fazla şikayetçi. Çalışanlardan 18-25 yaş arasında olanların yüzde 85,29'u eğitimiyle uyumsuz bir işte çalıştığını düşünüyor. 46-55 yaş arasında olanlarda bu oran yüzde 28,53'e geriliyor. Bekar çalışanların yüzde 78,41'i de eğitimiyle uyumsuz bir işte çalıştığı fikrinde. Eğitim durumu açısından bakıldığında ise üniversite, yüksek lisans ve doktora eğitimi alanlar, ilköğretim ve lise mezunlarından farklı olarak yaptıkları işle aldıkları eğitimi uygun görmüyor. Yapılan işin becerilere uygunluğu konusunda da söz konusu kesimler diğerlerine oranla daha fazla şikayetçi durumda. MEMUR SENDİKALI, AMİR SENDİKASIZ PTT çalışanlarının yüzde 69,33'ü herhangi bir sendikaya üye durumda. Kadınlarda sendikalı oranı yüzde 53,98'de kalırken, erkeklerde yüzde 73,67'yi buluyor. Sendika üyeliği bekarlarda yüzde 58,42, evlilerde yüzde 72,41 düzeyinde. Sendika üyelerinin yüzde 51,17'si üye olduğu sendikanın hiçbir hizmetinden faydalanmadığını, yüzde 28,96'sı toplu görüşme, yüzde 8,62'si eğitim ve geliştirme, yüzde 5,44'ü sosyal tesis hizmetlerinden faydalandığını belirtiyor. Eğitim düzeyi arttıkça sendika üyelerinin oranı düşüyor. İlköğretim mezunlarının yüzde 74,62'si, yüksek lisans mezunlarının yüzde 53,85'i sendikaya üye. İşteki duruma göre sendikalılık durumuna bakıldığında posta dağıtıcısı ve memurların çoğunun herhangi bir sendikaya üye olduğu, amirlerin çoğunun ise sendikaya üye olmadığı görülüyor. Sendikalı oranı posta dağıtıcılarında yüzde 72,27, gişe memurlarında yüzde 64,68'e çıkarken, amirlerde ise bu oran yüzde 30 düzeyinde kalıyor. ''ÇALIŞANLARA HAK ETTİĞİ DEĞER VERİLMİYOR'' Kadın çalışanlar da sırasıyla en çok ''Çalışana hak edilen değerin verilmemesinden'', ''Yeterli sayıda personel istihdam edilmemesinden'', ''İş dağılımı ile ilgili adaletsizliklerden'' ve ''Yöneticilerin olumsuz tavır ve davranışlarından'' şikayet ediyor. Erkek çalışanların ise yine sırasıyla en çok ''Çalışana hak edilen değerin verilmediğinden'', ''İş dağılımı ile ilgili adaletsizliklerden'', ''Yeterli sayıda personel istihdam edilmemesinden'' ve ''Yöneticilerin olumsuz tavır ve davranışlarından'' yakınıyor. Kurum çalışanlarının yüzde 78,82'si iş yerlerinde sosyal imkanlarının olmadığını ifade ediyor. Çalışanların yüzde 79,08'i de çalışma hayatları boyunca maddi ya da manevi olarak ödüllendirilmediklerini belirtiyor.

Bu haber 3057 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Şişli Eskort