Memurlar da, 1 Ocak İtibariyle Hastane Ücreti Ödeyecek

2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 28. maddesi ile memurlar ve bakmaya yükümlü olduğu aile fertleri için katılım payı uygulaması getirilmiştir.

Memurlar da, 1 Ocak İtibariyle Hastane Ücreti Ödeyecek
02 Ocak 2009 - 08:21

2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 28. maddesi ile memurlar ve bakmaya yükümlü olduğu aile fertleri için katılım payı uygulaması getirilmiştir. Uygulamanın detayları 31 Aralık 2008 tarihli 7. mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ ile ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Buna göre sadece sağlık ocağına ve aile hekimine gidilmesi halinde katılım payı verilmeyecektir. 1 Ocak'tan itibaren İkinci basamak resmi sağlık kurumlarında tedavi olanlardan 3 TL, Eğitim ve araştırma hastanelerinde tedavi olanlardan 4 TL, Üniversite hastanelerinde tedavi olanlardan 6 TL, Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında tedavi olanlardan 10 TL katılım payı alınacak ve bu maaştan kesilecek MEVZUAT DAYANAĞI "Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ (Sıra No: 7)" 31 Aralık 2008 tarihli 7. mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu tebliğ bütçe kanununa dayanmaktadır. KAPSAM Tebliğin kapsamı memurlar ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri ile yeşil kartlılardır. NE KADAR ÖDENECEK Kapsama dâhil kişilerin sağlık kurumlarındaki ayakta tedavilerinde, hekim ve diş hekimi muayenelerinden aşağıdaki miktarlarda katılım payı alınacaktır. - İkinci basamak resmi sağlık kurumlarında 3 TL, - Eğitim ve araştırma hastanelerinde 4 TL, - Üniversite hastanelerinde 6 TL, - Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında 10 TL, - Birinci basamak resmi sağlık kuruluşlarında yapılan muayene ile aile hekimliği uygulamasına geçilen illerde aile hekimi muayenelerinden katılım payı alınmayacaktır. TANIMLAR İkinci basamak resmi sağlık kurumu: Eğitim ve araştırma hastanesi olmayan devlet hastaneleri ve dal hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri, entegre ilçe hastaneleri, Sağlık Bakanlığına bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim ve araştırma hastanesi olmayan hastaneleri, ikinci basamak resmi sağlık kurumu olarak kabul edilir. İkinci basamak özel sağlık kurumu: Özel Hastaneler Yönetmeliğine göre ruhsat almış hastaneler ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan tıp merkezleri ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin geçici ikinci maddesine göre faaliyetlerine devam eden tıp merkezleri ve özel dal merkezleri ikinci basamak özel sağlık kurumları olarak kabul edilir. TAHSİLAT MAAŞTAN YAPILACAK Memur için muayene katılım payı, kurumları tarafından çalışanların aylık ve ücretlerinden kesilmek suretiyle tahsil edilecektir. 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu kapsamında bulunan personel ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli 657 sayılı Kanuna tabi personel ile bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerinin muayene ve tedavileri sonucunda, askeri hastaneler bu Tebliğe ekli Muayene Katılım Payı Formunu (EK–2) düzenleyerek aylıklarından kesinti yapılmak üzere personelin bağlı olduğu harcama birimine göndereceklerdir.

Bu haber 1151 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Şişli Eskort