Memur Öğretmenler öğretmenliğe geçiş istiyor

Yüzbinlerce kişi arasından KPSS ile GİH,TH,YH sınıfı,...vs memuriyet kadrolarını, yaşamlarını biraz olsun güvenceye alabilmek için kazanmak zorunda bırakılan öğretmenlik hakkına sahip memurların görevli olmaları gereken yerleri; sınıflarda, okullarda, kara tahta, akıllı tahta başlarında çalışacakları yapmak istedikleri gönüllerindeki gerçek mesleğin ait olduğu MEB'in devlet okullarındaki eğitim hizmetleri sınıfındaki öğretmen kadrolarıdır!

22 Nisan 2017 - 22:13 - Güncelleme: 22 Nisan 2017 - 22:18

Yüzbinlerce kişi arasından KPSS ile GİH,TH,YH sınıfı,...vs memuriyet kadrolarını, yaşamlarını biraz olsun güvenceye alabilmek için kazanmak zorunda bırakılan öğretmenlik hakkına sahip memurların görevli olmaları gereken yerleri; sınıflarda, okullarda, kara tahta, akıllı tahta başlarında çalışacakları yapmak istedikleri gönüllerindeki gerçek mesleğin ait olduğu MEB'in devlet okullarındaki eğitim hizmetleri sınıfındaki öğretmen kadrolarıdır!   

ÖĞRETMEN ATAMASI VE MÜLAKAT GRUBUNA KATILMAK İÇİN TIKLAYIN

DİPLOMA UNVANIYLA ATAMA,VERİMLİ İSTİHDAM   
Devletimiz, zaten çoğunluğu öğretmenlik vasfı bile taşımayan, "verimsiz sözde ücretli öğretmelerle" aslında 80.000 civarı mevsimlik çalışanlarla ihtiyacını gidermeye çalışacağına zaten maaş ödediği kamu personelini asıl kadrolarına geçirirse memuröğretmenlerden boşalacak çoğunluğu GİH,TH,YH sınıfı memur kadrolarının gerçek sahiplerine kalmasıyla diploma unvanlarına göre verimli istihdamı sağlayabilecektir.   Kamu hizmetinde bulunan, özelde öğretmenlik yapmış, sonradan KPSS ile memurluk kazanmış ya da memurluğu sırasında öğretmen olmaya hak kazanmış kamu personeline sanki ilk kez atanacaklarmış gibi “sadece ve yeniden KPSS”  koşuluyla kadrolarından istifa ettirip sözleşmeli öğretmenliğe geçişin tek seçenek bırakılması adaletsizliktir.   
ÖĞRETMEN ALIMLARINDAKİ KPSS'SİZ, ÖABT'SİZ FARKLI UYGULAMALAR   
1)Memuröğretmenlerle aynı statüdeki öğretmenlik kriterlerini taşıyan şehit-gazi yakınları kaldırıldığı varsayılan ”kurumlar arası geçişle” KPSS’siz, ÖABT’siz hizmet sürelerine bağlı olarak Kasım2016'da devlet öğretmenliğine kaydırılmıştır. 
2)01.09.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 674 sayılı KHK ile devlet memuru da olmayan özel eğitim-öğretim kurumlarındaki 5000 öğretmen,  KPSS'siz ÖABT'siz devlet öğretmenliği kadrolarına Ekim2016'da alınmıştır! 
3)Engelliler için ÖABTsiz E-KPSS ile alım vardır. 
4)Dilekçelerine istinaden, KPSS ve ÖABT şartı olmadan “28 Şubat Mağduru” olarak adlandırılanlar memuriyetten MEB öğretmen kadrolarına tekrar geçirildi! 5)Engelliler için ÖABTsiz E-KPSS ile alım ve öğretmenliğe geçişler yapılmıştır. 6)KPSS ile atanmadıkları halde üniversitelerin araştırma-öğretim görevlileri MEB öğretmen kadrolarına KPSSsiz ÖABTsiz kurumlar arası geçiş yapabilmiştir.  
KPSS ile kazanmayı başardıkları öğretmenlik dışı kamu personeli görevlerini sürdürürken 31.08.2012 MEB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği değişikliği ile mağdur olmuş kişilerin kadroları çalıştıkları il-ilçelerde MEB'e öğretmen unvanıyla aktarılıp mağduriyet 5.yılda bitirilecek midir?   Öğretmen olduğu halde bu kamu personelinin VHKİ, bilgisayar işletmeni, şef, zabıt kâtibi, icra memuru, gümrük-muhafaza memuru, ambar memuru, PTT personeli, adliye çalışanı, infaz koruma memuru, itfaiyeci, şoför, kaloriferci, hizmetli, 399lu kamu personeli gibi mezuniyet dışı unvanlarda çalışmak zorunda kalmaları ülkemiz için yetişmiş beyin gücü israfı, verimsiz insan kaynakları planlamasıdır.   
15.07.2016 sonrası Olağanüstü Hal döneminde KHKlar ile meslekten ihraçlar sonucu binlerce öğretmen açığı oluşmuştur.Öğretmen vasfı taşımayanların da olduğu 80000 civarında ücretli mevsimlik çalışanla okullarda öğrencilerin karşısına işinin tam da ehli olmayan kişilerin öğretmen olarak çıkarılması uygun ve verimli değildir. MEB'in okullarda tam gün eğitim-öğretime geçme planı yeni öğretmen ihtiyacı doğuracaktır.Tüm bu öğretmen ihtiyacına karşın “Bütçe olanaklarının kısıtlılığına dair resmi açıklamalar” arşivlerde kayıtlıdır.  
O halde devletimiz, zaten maaş ödediği öğretmenlik yapma hakkı bulunan, yönetmelik değişikliği mağduru kamu personelinden (memuröğretmenler) isteyenlerin kadroları gerekirse son bir kez güvenlik soruşturulmasından geçirildikten sonra halen görevli oldukları illerde ve ilçelerde aile birlikleri korunarak, zorunlu hizmetsiz, devlet dairelerinden devlet okullarına eğitim hizmetleri sınıfında öğretmen unvanıyla kanuni hakları olan kurum-içi ve kurumlar-arası geçişini küçük bir düzenlemeyle hemen yapabilir.   
MEMURLUK YAPAN ÖĞRETMENLERİN MEB’E AKTARILMASINDA GEÇERLİ MEVZUAT  
 * T.C. Anayasası 17.Madde: "Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.”   
* 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 74.Madde: “ Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür.”   
* 02.12.2015 tarihli Resmi Gazete Yayımlanan Personel İşlemleri Konulu 2015/13 sayılı Başbakanlık Genelgesi: "Tüm kamu kurum ve kuruluşları... 
c) Sınıf değiştirerek kurumlar arası nakil yoluyla yapacağı atamalarda Başbakanlıktan izin alacaktır."   
ÖĞRETMEN UNVANIYLA MEB'E AKTARIMDAKİ ADİL ÖLÇÜTLER  
Öğretmenlik yapma hakkı bulunan kamu çalışanlarının devletteki memur kadrolarının MEB'in devlet okullarındaki öğretmenlik kadrolarına aktarılması yalnızca kendi aralarında belli ölçütlere göre uygun bir sıralamayla olabilir.   
1)MEB Özel Öğretim Kurumları'nda geçen SSKlı Öğretmenlik,Öğreticilik süreleri ile Memuriyet süresi toplamı 
2)Emekliliğe esas toplam hizmet süresi 
3)Mezuniyet tarihi önceliği 4)İlk atamacılar için gerekli olan KPSS ısrarından vazgeçilmeyecekse de sadece kendi aralarında ilgili puan türlerinde üstünlük sıralaması  
KURUMLAR ARASI GEÇİŞ KONTENJANI İLK ATAMA KONTENJANINDAN EKSİLTMİYOR!   
Öğretmen olmasına rağmen devlet memurluğu yapanlardan MEB’e hizmet süresine göre kurumlar arası ilk atama ile aktarılacak sayı eski yönetmeliklerde ilk atamaya ayrılan kontenjanın %3’üydü. 
İlk atama yoluyla 1000 lise matematik öğretmeni alınacağı hesabı üzerinden olası bir yanlış anlamayı giderecek olursak kurumlar arası ilk atama yoluyla 30 kişi  daha belirlenir ve toplam lise matematik öğretmeni sayısı 1000’den 970’e düşmeyip 1030 çıkmış olurdu.Bu da gösteriyor ki zaten memur kadrosunu kazanmış kamu personeli gerçek mesleğine geçerken sıfırdan yeni atanacak ilk atamacı öğretmen adaylarının kontenjan hakkından çalmıyorlar!  
Sonuçta memurluk kazanmamış ilk atamacı aday öğretmen olacak kişiler, memuröğretmenlerle aynı statüde değildir. Kamuoyu önünde meslektaş olacak bu iki kesimden memuröğretmenleri, konuyu bilmeyenlerin “sizin maaşınız var onların işi yok” ağzıyla ilk atamacıların hedefi haline getirmeye çalışmak iyi ahlakla bağdaşmaz!Memuröğretmenlerin çoğunluğu 657 sayılı DMK’ye ve iç mevzuata tabidir.    
Binlerce öğretmen açığına masrafsız ama verimli, optimum çözüm olarak; 31.08.2012 Yönetmelik Değişikliği mağduru kamu personelinden (Memuriyet Öncesi MEB Özelde Öğretmenlik Yapmış Devlet Memurları & Öğretmen Olmaya Hak Kazanmış Kamu Personeli) isteyenlerin kadroları öğretmen unvanıyla MEB’e ya eskisi gibi %3'lük kontenjanla ya da toplu bir kadro kaydırmasıyla aktarılmalıdır. 
Memur öğretmenler
 

ÖĞRETMENLERSİTESİ GRUBUNA KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SINIF ÖĞRETMENLERİ GRUBUNA KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN GRUBU TIKLAYINIZ

MATEMATİK ÖĞRETMEN GRUBU TIKLAYINIZ

OKUL ÖNCESİ-ANASINIFI ÖĞRETMEN GRUBU TIKLAYINIZ


SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER GRUBUNA KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ

YORUMLAR

 • 15 Yorum
 • Ayla
  2 hafta önce
  Geçelim artık kendi mesleğimizi sayın bakanım
 • fırat
  4 hafta önce
  Devlet büyüklerimizden ricada bulunuyoruz artık memurluktan eski hakkımız olan öğretmenliğe geçiş hakkımızı versinler
 • mesut sener
  2 ay önce
  657 li ,16 yıllık sağlık memuruyum.beden eğitimi öğretmenliği mezunuyum. alanımda tezli yüksek lisans yaptım.master mezunuyum. doktara tezimi vereceğim.bugün aradım tezli yüksek lisans diploması ile kurumlararası geçiş yapmak istediğimi belirttim.ilk atama ile sınav puanı ile ancak ve sadece atanabilirmişim. mesleki bilgi için sınava ben 10 senedir girdim.ne alesi ne 70 puanı ne yds si 70 75 puanı .2012 de hakkımız elimizden alındı.
 • Çözüm
  3 ay önce
  Yeter artık kendi mesleğimizi yapalım.
 • Memur öğretmenleri artık mebe geçirin. Bu çaresiz bekleyiş bitsin artık.
  4 ay önce
  Memur öğretmenler kurumlar arası ve kurum içi ilk atama istiyor. 5 yıllık bu hasret bitsin.
 • Öğretmen
  5 ay önce
  Memur öğretmenler okullara ve sınıflara dönemediği için üzgün
 • Öğretmen ama VHKİ
  6 ay önce
  31.08.2012 Yönetmelik Değişikliği Mağduru MEMURÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN Unvanıyla MEB’e aktarılsın ve 5 yıllık mağduriyet bitsin artık.
 • memurluk yapıyorum ve ben öğretmenim
  6 ay önce
  bu kadar mağduriyet olur mu ne saçma o zaman ya tüm kurumlardan geçişler kaldırılsın yada bizlere yapılan 6 yıllık haksızlık telafi edilsin. geçiş hakkımız geri verilmelidir.
 • G.ARSLAN
  6 ay önce
  *Başvurmadıkları resmi kanal hemen hemen kalmadı! *Yüzlerce haberleri yayınlandı internet sitelerinde. *Sosyal medya üzerinden de #memuröğretmenlermağdur etiketiyle seslerini duyurmaya çalışıyorlar *Eğitim yazarlarının köşelerinde, bloglarında, sayfalarında dile getiriliyorlar. *Mecliste soru önergesi oldular. *Milli Eğitim Komisyon tutanaklarında yer aldılar. *Ulusal-yerel yazılı basında, televizyon kanallarında bile konu oldular. *Eğitim sendikalarının atama yönetmeliği taslaklarında yer aldılar. *Binlerce öğretmen açığı var. #Sonuç olarak mağdur edilişlerinin 5.(beşinci) yılındalar.
 • MemuröğretmenlerKIZGIN
  6 ay önce
  Devletimiz, zaten çoğunluğu öğretmenlik vasfı bile taşımayan, "verimsiz sözde ücretli öğretmelerle" aslında 80.000 civarı mevsimlik çalışanlarla ihtiyacını gidermeye çalışacağına zaten maaş ödediği kamu personelini asıl kadrolarına geçirirse memuröğretmenlerden boşalacak çoğunluğu GİH,TH,YH sınıfı memur kadrolarının gerçek sahiplerine kalmasıyla diploma unvanlarına göre verimli istihdamı sağlayabilecekti
 • MemuröğretmenlerÜzgün
  6 ay önce
  Mağdur edilişlerinin 5.(beşinci) yılındalar.Kurumlar arası öğretmenliğe geçişin” kendileri için de tekrar mevzuata yerleştirilmesini bekliyorlar.Binlerce öğretmen açığı var.Kimler kimler öğretmenliğe geçirildi! Bizler hala asıl mesleğimize geçirilmeyi bekliyoruz. Kısacası bizleri mağdur edenlerin pek de umurlarında değiliz” diyorlar
 • Memuröğretmenler Öğrencilerine Kavuşsun
  6 ay önce
  31.08.2012 Yönetmelik Değişikliği mağduru kamu personelinden (Memuriyet Öncesi MEB Özelde Öğretmenlik Yapmış Devlet Memurları & Öğretmen Olmaya Hak Kazanmış Kamu Personeli) isteyenlerin kadroları öğretmen unvanıyla MEBe ya eskisi gibi %3'lük kontenjanla ya da toplu bir kadro kaydırmasıyla aktarılmalıdır.
 • Ayşe Pervin iŞLER
  6 ay önce
  Bizleri gündemde tutup ,yaptigi haberleriyle desteklerini esirgemeyen ögretmenlersitesine teşekkürler.
 • Memuröğretmenler Kimlerden Oluşmaktadır?
  6 ay önce
  Öğretmenlik hakkına sahip KPSS ile kamu personeli olmuş kişiler şöyle tanımlanabilir: 1)Memuriyet öncesi MEBe bağlı Özel Öğretim Kurumlarında öğretmenlik yaparak asil öğretmen olmuş ya da aday öğretmenlik durumunda kalmış asil memurlar 2)Kamu personeli iken üniversitelerin ilgili bölümlerini bitirip öğretmenlik yapma hakkına sahip olmuş aday öğretmen olacak asil memurlar
 • Nesli
  6 ay önce
  Butun kamu calisanlarinin kendi alaninda hizmet gunune gore atanma hakki varken meb memur olarak calisan ogretmenlere bu hakki cok gormekte. Neden memurogretmenlere butun kapilar kapali anlamiyoruz biz sadece meslegimizi yapmak istiyoruz
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
36 yaşındaki öğretmen tarlada ölü bulundu
36 yaşındaki öğretmen tarlada ölü bulundu
21 Kasım 2017 tarihli atama kararları
21 Kasım 2017 tarihli atama kararları