Memur maaşlarına yüzde 4 zam ve eflansyon farkı

TBMM’ye sunulan 2009 Mali Yılı Bütçe Tasarısı’na göre, kamu personeline 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere...

Memur maaşlarına yüzde 4 zam ve eflansyon farkı
20 Ekim 2008 - 14:58
TBMM’ye sunulan 2009 Mali Yılı Bütçe Tasarısı’na göre, kamu personeline 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere yılın ilk yarısı için yüzde 4 zam yapılacak. Enflasyon oranının yüzde 4'ü aşması halinde de enflasyon farkı verilecek. Yılın ikinci yarısı için de maaşlara yüzde 4.5 zam uygulanacak. 2009 mali yılı bütçe tasarısında memur maaşlarına 1 Ocak’tan itibaren yüzde 4 zam ve enflasyon farkı uygulanması hükme bağlandı. TBMM’ye sunulan 2009 Mali Yılı Bütçe Tasarısı’na göre, kamu personeline 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere yılın ilk yarısı için yüzde 4 zam yapılacak. Buna göre, aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,051448’ten 0,053505’e yükseltilecek. Memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı 0,6812’den 0,7084’e çıkacak. İş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise 0,016313’den 0,016965’e yükselecek. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3. maddesinin c bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin mevcut ücret tavanı 2 bin 701 YTL’den 2 bin 809 YTL’ye çıkacak. Ayrıca Bakanlar Kurulu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı enflasyon oranının 2008 yılı Haziran ayına göre değişim oranının yüzde 4’ü aşması halinde, aşan kısmı telafi edecek şekilde 2009 yılının birinci altı aylık dönemi için katsayı ve ücretleri yeniden belirlemeye yetkili olacak. 2009 yılının ikinci yarısı için de 1 Temmuz 2009'dan geçerli olmak üzere memur maaşlarına yüzde 4.5 zam yapılacak. Böylece enflasyon farkı hariç yıllık kümülatif zam 8.68'e ulaşacak. -AYRILANLARIN YARISI KADAR PERSONEL ALINACAK- Tasarıya göre, kamu idare, kurum ve kuruluşları, serbest memur kadrolarına 2008 yılında emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılan memur sayısının yüzde 50’sini geçmeyecek şekilde açıktan veya diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından nakil suretiyle atama yapılabilecek. Türk Silahlı Kuvvetleri atamaları ile Terörle Mücadele Kanunu çerçevesinde yapılacak atamalar ise bu sınırlamanın dışında tutulacak. Tıp alanında asistanlık ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, Özelleştirme Kanunu, Telgraf ve Telefon Kanunu çerçevesinde belirlenen atamalar da sınırlama dışı kalacak. Yükseköğretim kurumlarına yapılacak öğretim üyesi dışındaki boş eğitim elemanı kadrolarına, 2008 yılında emeklilik, ölüm, istifa, nakil, eğitimin tamamlanması veya başarısızlık sonucu kurumlarından ayrılan öğretim elemanı sayısının yüzde 50’sini, araştırma görevlisi kadroları için yüzde 100’ünü, geçmeyecek şekilde açıktan veya naklen atama yapılabilecek. Bu sınırlar içinde öğretim elemanı ihtiyacını karşılayamayacak söz konusu yükseköğretim kurumları ile ilave 3 bin adet atama izni verilebilecek. Atama izinlerinin 500 adedi araştırma görevlisi kadroları için ayrılacak. Sözleşmeli personel atamaları her yıl uygulandığı üzere sürdürülecek. Kanun, uluslararası anlaşma, Bakanlar Kurulu Kararı veya yılı programıyla kurulması veya genişletilmesi öngörülen birimler ile hizmetin gerektirdiği zorunlu haller için ve yılı ödeneğini aşmamak kaydıyla yapılacak yeni vizeler dışında 2008 yılı sözleşmeli personel pozisyon sayıları hiçbir şekilde aşılamayacak.
Bu haber 1662 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum