Memur imza kampanyasına katılabilir mi ? imza atmak suç mu?

Devlet memurlarının sıklıkla karşılaştıkları imza kampanyaları akıllarda soru işaretleri bırakırken, imza atmanın suç teşkil edip etmediği merak konusu olmakta. Peki devlet memurları başlatılan kampanyalara imza atabilirler mi? İmza atmak suç mu?

Memur imza kampanyasına katılabilir mi ? imza atmak suç mu?
29 Mart 2015 - 13:21

Devlet memurlarının önüne çoğu zaman çeşitli konularda imza kampanyaları getirilir ve imza istenir. Memurlar da genellikle kampanyaya destek vererek imza atar ve sonra acaba suç mu işledim diye endişe ederler. İşte bu endişelere yer var mı yok mu araştıralım. Anayasanın "VII. Düşünce ve kanaat hürriyeti" başlıklı 25 inci maddesine göre; herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. 26. maddesinde ise bu hürriyetin sınırlayacak hususların kanunla düzenleneceğine hükmedilmiştir. Aynı şekilde anayasada yer alan bir başka madde de Anayasa'nın 128. maddesi olup bu maddeye göre de memurların özlük haklarının kanunla düzenlenmesi gerekmekte olup, bu çerçevede memurların statüleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmiştir. Memurların tabi oldukları 657 sayılı Kanunda, hangi fillere hangi disiplin cezasının verileceği ise 125. maddede açık bir şekilde yazılmıştır. 125. maddenin E fıkrasında memuriyetten çıkarılmaya sebep fiiller tek tek sıralanmıştır. lakin bu maddede de dahi bazı filler için eylemi yapmak suç iken bazılarında ise teşvik etmek dahi suçtur. Örneğin "e) Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak," fiilinin karşılığı memuriyetten çıkarmaktır. Yani, fiilin disiplin cezasına konu olabilmesi için işlenmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, "a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak," fiilinin de ise greve "teşvik etmek" dahi suçtur. Bu manada, grev kampanyasına imza verecek bir memur disiplin cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Ancak verilecek ceza, Türkiye'nin imza koyduğu uluslararası anlaşmalar bağlamında büyük bir ihtimalle mahkemelerde iptal edilecektir. Yine, Türk Ceza Kanununa göre, "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişi" altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır. Bu içerikte bir bildiriye imza koyan bir memur ceza alır. Kısacası içeriği suç teşkil etmeyen kampanya ve belgelere imza atılmasında sakınca bulunmamakla birlikte kanunların yasakladığı içeriklere imza atılması sorun çıkartacaktır.

Bu haber 2789 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum