TEÇ-SEN sendikası yaptığı açıklama ile 76. maddeyle şuba müdürü atamalarının iptal edildiğini belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 76. Madde ile yapılan tüm şube müdürü atamalarının yürütmesini durduran Ankara 10. İdare Mahkemesine ait mahkeme kararını yayımladı.

YÜZLERCE ŞUBE MÜDÜRÜNÜN 76. MADDE ATAMASI İPTAL EDİLDİ

Liyakat Sen'in açtığı davanın ardından TEÇ -SEN tarafından sınavsız ataması yapılan yüzlerce Milli Eğitim Şube Müdürü atamasına karşı açılan davada yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

TÜRKİYE GENELİNDE 76. MADDEDEN SINAVSIZ ATANAN TÜM ŞUBE MÜDÜRÜ ATAMALARINA YARGI DUR DEDİ.

Kurulduğumuz günden bu yana 76. maddeden yapılan atamaların, haksız ve hukuksuz olduğunu, kul hakkının yenildiğini, daha da ötesi kamuya ve idaresine olan güveni azalttığını ifade ediyoruz. Bu atamaların peşini, gerek yargıya taşıyarak, gerek alanlarda meydanlarda dile getirerek bırakmıyoruz.

Bir il MEM daha norm ihtiyaç fazlası öğretmenlerin listesini yayınladı Bir il MEM daha norm ihtiyaç fazlası öğretmenlerin listesini yayınladı

Ancak; biz bu keyfiyetle her alanda mücadele ederken, Milli Eğitim Bakanlığı ise 2018 yılında yapılan son şube müdürlüğü sınavlarından bu yana, 5 yıllık süre zarfında sayısı yüzleri bulan 76. Madde kapsamında atama gerçekleştirmeye devam etmekte bir beis görmemişti. Bunun üzerine sendikamızca Ankara 10. İdare Mahkemesi nezdinde söz konusu atamaların tümünün yürütmesinin durdurulması ve iptali için genel dava açılmıştı.

Başvurumuz üzerine Ankara 10. İdare Mahkemesi, 2023/918 esas numarasıyla verdiği örnek ve emsal kararda, Türkiye genelinde 29.01.2018-28.03.2023 tarihleri arasında 76. Madde ile yapılan tüm şube müdürü atamalarının yürütmesini durdurmuştur.

Ankara 10. İdare Mahkemesi vermiş olduğu karar gerekçesinde; "Şube Müdürü" kadrolarının; görevde yükselmeye tabi yönetim hizmetleri grubunda olan bir kadro olduğu, görevde yükselmeye tabi olan şube müdürlüğü kadrolarına atanabilmek için görevde yükselme sınavında başarılı olunmasının gerektiği..

Merkez ve taşra teşkilatı şube müdürlüklerinin görevde yükselmeye tabi kadrolar arasında sayıldığı ve ancak Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nde aranan genel ve özel şartlara sahip kişilerin görevde yükselme sınavında başarılı olmaları şartı ile bu kadrolara atanabilecekleri tartışmasız olduğu.. davacının, son görevde yükselme sınavı ilânından 28/03/2023 tarihine (başvuru tarihine) kadar gerçekleştirilmiş olan sınavsız şube müdürlüğüne yükseltilme işlemlerinin iptal edilmesi talebiyle 28/03/2023 tarihinde yaptığı başvurusunun zımnen reddine dair işlemin; son şube müdürlüğü ilânından 28/03/2023 tarihine kadar sınavsız olarak şube müdürlüğüne yükseltilme işlemlerine ilişkin kısmında hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır” ifadelerine yer vererek 76. maddeden yapılan şube müdürü atamalarının haksız ve hukuka aykırı olduğunu açıkça karara bağlamıştır.

Bu kararın bundan sonra yapılması düşünülen 76. Madde atamalarının da önüne geçeğini, sınavla ve bileğinin hakkıyla bu makamlara gelecek eğitim çalışanlarının önünü açacağını ve tüm kamunun kangreni haline gelmiş 76.madde atamaları içinde emsal teşkil edeceğini ümit ediyoruz.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

TEÇSEN GENEL MERKEZİ