Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için yayınlanan "2023 Yılı Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Duyuru" kapsamında  Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumları ve özel öğretim kurumları ile Bakanlık dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olan öğretmenleri Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı ile Başöğretmenlik Eğitim Programı 17 Temmuz 2023'te bakanlık tarafından başlatılmıştı.
MEB tarafından yayınlanan duyuru dahilinde uzman öğretmenlik eğitimleri 8 Eylül 2023 tarihi itibarıyla tamamlanmıştı. Yine aynı şekilde başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Eylül 2023 tarihinde tamamlanmak üzere planlanmıştı.
Uzman öğretmenlik ve Başöğretmenlikte Süre Uzatılması Kararı
Bahse konu eğitimlerden uzman öğretmenlik eğitimleri 13 Eylül 2023'ten başlayarak 16 Eylül 2023 tarihine kadar, başöğretmenlik eğitimleri ise 22 Eylül 2023 tarihi saat 23.59'a kadar uzatıldı.
Milli Eğitim bakanlığınca kurumlara gönderilen yazı şöyle:

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
Sayı : E-20299769-774.07-83717663
Konu : Uzman Öğretmenlik ve Başögretmenlik Eğitimi
Program Süre Uzatılması
12.09 2023
DAĞITIM YERL ERİNE
İlgi : 12.09.2023 tarihli ve E- 20299769-20-83717170 sayılı Makam Oluru.

Bilindiği gibi, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliğinin "Eğitim Programı" başlıklı 15'inci maddesinde yer alan; "

(1) Eğitim programı, Eğitim Kurulu kararyla belirienir ve Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

2) Uzman Öğretmenlik Egitim Programına yazılı sınava başvuru tarihinin son gunü itibarıyla en az on yıl hizmeti bulunan çüretmenler; Başögretmentike Eğitim Programına ise yazılı sınava başura tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlilte en az on yıl hizmeti bulunan uzman öğretmenler başvrada bulunabilir.

Öğrencilere beceri kazandıracak kurslar nasıl olacak Beceri Kursları'nı MEB açıkladı Öğrencilere beceri kazandıracak kurslar nasıl olacak Beceri Kursları'nı MEB açıkladı

3) Eğitim programını tamamlayanlara seminer belgesi düzenlenir. Seminer belgesi, düzenlendiği tarihi takip eden uç yil süreyle gegerlidir; bu süre içinde eğitim programında değişiklik olmas halinde öğretmenler/uzman öğretmenler degişen konularla sınırlı eğitime tabi tutulur." hükmü doğrultusunda 2023 Yılı Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında ilerlemeye Ilişkin duyuru eki takviinde Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı ugulanmasının 17 Temmuz-08 Eylül 2023 tarihleri arasında, Başögretmenlik Egitim Programı uygulanmasının ise 17 Temmuz-18 Eylül 2023 tarihler arasında yaplacağı belirtilmiştir.

İlgide kayitlı Makam Oluru ile soz konusu eğitim programlarından Uzman Öğretmenik Egitim Programı 13 Eylül 2023 tarihinden başlatılarak 16 Eylül 2023 Cumartesi günü saat 23.59'a kadar,

Basöğretmenlik Eğitim Programı ise 22 Eylül 2023 Cuma günü saat 23:59'a kadar uzatılmıştır.
Bilgilerini ve ilgili öğretmenlere gerekli duyurunun yapılmasi hususunda gereğini arz/rica ederim.
Cevdet VURAL
Bakan a.
Genel Müdür