Milli Eğitim Bakanlığı MEB, tatilin hemen öncesinde öğrencilerin pansiyonlardan yararlanması ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Buna göre bazı öğrenciler pansiyonlardan yararlanabilecek. İşte bakanlık tarafından yapılan açıklama ve haberin detayları:

Millî Eğitim Bakanlığınca, mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrencilerden örgün eğitim çağı dışına çıkmamış olma şartını taşıyanların pansiyonlarda konaklayabilmeleri ve bursluluk sınavına başvurabilmelerine imkân sağlandı.

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yeni düzenleme ile öğrencilerin pansiyonlara kayıtlarını kolaylaştırmak için uzaktan başvuru yöntemiyle elektronik ortamda kayıt yaptırabilmelerine olanak sağlandı.

Parasız yatılılığa başvuru şartlarında bir önceki ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak hükmüne, "içinde bulunulan ders yılı içinde" ibaresi eklendi.

Parasız yatılılık başvurularına ilişkin şartlar, yatılılık hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını sağlayacak şekilde yeniden düzenlendi.

Mesleki eğitim merkezi öğrencilerine kolaylık

Mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrencilerden örgün eğitim çağı dışına çıkmamış olmak şartını taşıyanların pansiyonlarda barındırılmaları ve bursluluk sınavına başvurabilecek öğrenciler kapsamına alınmaları sağlandı.

Ayrıca barınma imkânı bulunmayan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu öğrencilerine işletmelerde mesleki eğitim ve staj yaptıkları süre içerisinde pansiyonlarda barınma imkânı sunuldu.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşleri esas alınarak bursluluk sınavına başvurulara ilişkin şartlar yeniden düzenlendi.

Öğretmenlere 1 maaş ikramiye verilmesi kanun tasarısı TBMM’ye sunuldu Öğretmenlere 1 maaş ikramiye verilmesi kanun tasarısı TBMM’ye sunuldu

İl ve ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonlarının taşıma yoluyla eğitime erişim uygulaması kapsamında görev yapan planlama komisyonları ile koordine içinde çalışmaları yönünde düzenleme yapıldı.

Boş kontenjanlara özel okul öğrencileri de yerleştirilebilecek

Yatılılık ve bursluluk iş ve işlemlerinin daha planlı ve sağlıklı yürütülmesi amacıyla, pansiyonların boş kalan kontenjanlarına özel okul öğrencilerinin yerleştirilmeleri ile ilgili usul belirlendi.

Ayrıca kapasitenin kamu yararı gözetilerek daha etkin ve verimli kullanılması amacıyla sosyal devlet ilkesi gereği olarak da boş kalan kontenjanların doldurulması amacıyla düzenleme yapıldı.

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddesinde belirtildiği gibi ortaöğretim kurumlarına öğrenci yerleştirme uygulaması doğrultusunda pansiyonlara öğrenci yerleştirme uygulaması güncellendi ve buna uygun düzenlemelere yer verildi.

Yeni düzenleme ile ayrıca bulunduğu ilden farklı bir ilde bulunan özel eğitim meslek lisesine yerleşecek olan öğrencilerin işlemlerinin Genel Müdürlükçe yapılacağı ve özel eğitim meslek lisesindeki öğrencilerden yatılılık haklarının sonlandırılması halinde yapılacak işleme ilişkin hüküm eklendi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından performansa dayalı bütçeleme sistemine geçildiğinden aylık olarak pansiyonda kalan öğrencilere göre bütçe gönderileceğinden buna uygun düzenleme yapılarak öğretim yılı boyunca parasız yatılılığa yerleştirme imkânı sağlandı.

Yatılı öğrencilerin pansiyonlara devam-devamsızlıkları hüküm altına alındı, yatılılığın sona ermesi ile ilgili esaslar yeniden düzenlendi.

Tatil dönemlerinde pansiyonlarda verilen hizmetin kapsamının genişletilmesi ve ara tatil uygulamasının madde metnine eklenmesine yönelik düzenleme yapıldı.

Yönetmelik kapsamında pansiyonda yatılı olarak öğrenim gören öğrencilerin bütüncül gelişimlerini desteklemek amacıyla okul müdürünün koordinesinde pansiyondan sorumlu müdür yardımcısı, belletici ve nöbetçi belletici öğretmenin görevlerinde güncelleme yapıldı.