MEB'in yayınladığı yönetmelik değişikliğinde yer alan yeni duruma göre öğretmenlere verilecek olan görevin detayları şöyle:

Ücretli öğretmenlere kadromu geliyor gazeteciden müjde gibi açıklama Ücretli öğretmenlere kadromu geliyor gazeteciden müjde gibi açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı MEB bünyesindeki okullarda kurulacak olan önleme, müdahele ve yönlendirme komisyonlarında öğremtenler görevlendirilecek. Bu komisyonda görev alacak olan öğretmenler koruyucu müdahalelerle riskleri azaltacak.

Milli eğitim bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin değiştirilerek Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından oluşan yeni duruma istinaden, 2023 - 2024 eğitim öğretim yılında devamsızlık riski olan öğrencilerin takibi ve gerekli önlemlerin alınmasına yönelik uygulamalar başlatılacak. Bu uygulamalar kurulacak komisyonlar aracılığı ile uygulamaya geçecek.

Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı, bakanlık bünyesindeki  okullarda öğretim gören ve okula devamsızlık riski taşıyan öğrencilerin takibiyle ilgili de yeni kararlar aldı. Bu kapsamda yönetmeliğe tabi olan liselerde bu yıl ilk kez zorunlu olarak "önleme, müdahele ve yönlendirme komisyonları" kurulacak.

Öğretmenler komisyonda yer alacak

Milli Eğitim Bakanlığının uygulamasının ardından okullarda kurulacak olan bu komisyonlarda, MEB en önemli görevi yine öğretmenlere verdi. Uygulamanın en önemli yükünü öğretmenler sırtlanacak ve öğrencilerin takibi ile veli bilgilendirilmesi konusunda özellikle sınıf rehber öğretmenleri önemli roller üstlenecekler.

Milli Eğitim Bakanlığının yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirdiği yeni düzenlemeye göre kurulacak olan komisyonlar, devamsızlık konusunda riski olan öğrencileri yakın takibe alacak. Komisyon bu öğrencilerin derslerdeki başarıları ile birlikte devamsızlıklarını da takip edecek.

Bu takipler çerçevesinde durumun gerektiği biçimde raporlayıp idareyi yönlendirecek ve idarede ona göre tedbir alacak.