Bakanlık tarafından gönderilen resmi yazıda sınıf öğretmenlerinin İYEP olarak bilinen (İlkokullarda Yetiştirme Programı) kapsamında haftada 10 saate ve MEB tarafından düzenlenen Müfradat kapsamındaki kararları içerisinde yer alan 9. madde gereği haftada 8 saate kadar olmak üzere toplam 48 saat ders görevi vermenin mümkün olduğunun altı çizildi. Bakanlık tarafından gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi ;

'İliniz Ödemiş ilçesi 80. Yıl Efe İlkokulunda görev yapan sınıf öğretmenlerine, normal müfredat kapsamında okuttukları haftada 30 saatlik ders görevinin yanında haftada kaç saate kadar daha ek ders görevi verilebileceği ile yöneticilerin ve müdür yetkili öğretmenlerin halk eğitimi merkezinde açılan kurslarda ders okutup okutamayacaklarına ilişkin ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 5'inci maddesinde; sınıf öğretmenlerinin haftada 18 saat aylıkları karşılığında ders okutmakla yükümlü oldukları, 6'ncı maddesinde; aylıkları karşılığı okutmak zorunda oldukları ders saati dışında okuttukları her ders saatinin ek ders görevinden sayılacağı; ancak bu şekilde verilecek ek ders görevinin haftada 12 saati geçemeyeceği belirlenmiştir.

Alınan Kararın 8'inci maddesinin birinci fıkrasında; ilkokul 3 'üncü sınıfta bulunmakla birlikte Türkçe ve Matematik derslerinden Bakanlıkça belirlenen asgari kazanımları edinememiş olduğu tespit edilen öğrencilerden bu dersler için her öğretim yılında toplam 160 saati geçmemek ve 1 O öğrenciye kadar bir öğretmenin görevlendirilmesi kaydıyla yapılacak eğitimler kapsamında görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere, haftada 1 O saate kadar daha ek ders görevi verilebileceği hüküm altına alınmıştır. Aynı Kararın 9'uncu maddesinde ise ; 11 (1) Öğretmen sayısının yetersiz olması halinde;

BANKALAR PROMOSYON İTTİFAKINDA, EĞİTİM ÇALIŞANLARI İSYANDA! BANKALAR PROMOSYON İTTİFAKINDA, EĞİTİM ÇALIŞANLARI İSYANDA!

a) Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla;

1) Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmi görevliler ile sın?f öğretmenlerine ve Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında okul öncesi öğrencilerine destek eğitim odasında verilecek eğitimle sınırlı olmak üzere okul öncesi öğretmenlerine, okul öncesi eğitim, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate,

2) Resmi görevi bulunmayanlar ile emeklilere okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumları ile yabancı uyrukluların eğitim gördüğü geçici eğitim merkezlerinde haftada 30 saate, kadar ek ders görevi verilebilir.

b) İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilen/erden;

1) Resmi görevi bulunanlara haftada 1 O saate,

2) Resmi görevi bulunmayanlara haftada 40 saate, kadar okul öncesi, mesleki ve teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders görevi verilebilir. "hükmü yer almaktadır. Bu hüküm kapsamında yalnızca sınıf öğretmenlerine ve okul öncesi öğrencilerine destek eğitim odasında verilecek eğitimle sınırlı olmak üzere okul öncesi öğretmenlerine, okul öncesi eğitim
Resmi Yazının Devamı Şu Şekildedir ;