Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından "Bakan olurlu" resmi yazıda önümüzdeki Eylül ayında yapılması planlanan bursluluk sınavı ile ilgili resmi yazı gönderildi.

Resmi yazı şu şekilde ;

  • İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar ile hazırlık sınıfı öğrencilerinin katılımıyla beraber 3 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olup, ilgili (c) Yönetmeliğin ek üçüncü maddesi ile ilgili (ç) Yönetmeliğin ek ikinci maddesinde yer alan “İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi durumlarda bu Yönetmelikle düzenlenen eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça ayrıca belirlenebilir.” hükmü gereğince ülke genelinde sınava girecek tüm öğrencilerin sınava esas derslerin ilk dönem sonuna kadar işlenen konu, kazanım ve açıklamalarından sorumlu olmalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

  • Makamlarınızca uygun görülmesi durumunda 3 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı birinci dönemi sonuna kadar işlenen konu, kazanım ve açıklamaları kapsaması hususunu olurlarınıza arz ederim.

Halil İbrahim TOPÇU Ortaöğretim Genel Müdürü

Uygun görüşle arz ederim.

Osman SEZGİN Bakan Yardımcısı