MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDA YENİ BAKANDAN ÇÖZÜM BEKLEYEN BİRKAÇ BAŞLIK

1- Kadrolu, Sözleşmeli, Ücretli öğretmen ayrımı

Kamuya bağlı okullarda öğretmenler odasındaki ayrımın ortadan kaldırılması için bir çalışma yapılması gerekmektedir. Öğretmen özlük hakları arasındaki ayrımın ortadan kaldırılması için sözleşmeli atamaya son vermek ancak görev yapma konusunda tercih edilmeyen illerimizdeki durumun korunması için de zorunlu çalışma yükümlülüğünü devam ettirmek ve bu bölgelerde çalışanı teşvik edici çalışmalar yapmak gerekmektedir. Kadrolu atamalarda da çalışma zorunluluğu yasal olarak düzenlenebilecekken sözleşmeli atamada ısrar etmek sadece bitmeyen tartışmalara neden olmaktadır. Ücretli öğretmenlerle ilgili kısımda ise mağduriyetler ancak yeni ve yerinde atamalarla çözümlenebilir.

2- Özel Sektör Öğretmenlerinin Özlük Hakları

Özel Sektöre bağlı okullarda çalışan öğretmenlerin kendisiyle aynı yıla sahip kamu çalışanı öğretmenlerin maaşından daha az ücrete çalışmalarının önüne geçilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu öğretmenlerin özlük haklarının Öğretmenlik Meslek Kanununda (ÖMK) yer almaması “unutuldular” imajı oluşturmaktadır.
Özel Sektör çalışanı öğretmenlerimizden uzman ve baş öğretmenlik unvanı alan öğretmenlerin özlük haklarında da kamuda çalışan öğretmenler gibi bir düzenleme yapılması şarttır. Bu da ÖMK içerisinde yer almalıdır.

3- Yeniden Atama Sorunu

Kamuda kadrolu öğretmen olarak çalışmaktayken özel sebepleri nedeniyle görevinden istifa eden ve memuriyetten çekilme haklarını kullanan öğretmenlerin her yıl düzenli olarak yapılan Yeniden Atama başlıklı atamaları 2016 yılından bu yana sözleşmeli öğretmen ataması yapıldığı için yapılamamakta süreç 8 yıldır tıkanmış durumda beklemektedir. Kadrolu atamaya dönüldüğü taktirde atamanın yüzde 1 gibi çok küçük bir kısmıyla düzenlenmiş olan Yeniden Atama süreci kendiliğinden çözülecektir, sözleşmeli atama devam ederken de basit bir düzenleme ile duyuruya çıkılarak bu atama yapılabilir ve mağduriyetler giderilebilir.

4- Özel Okul Öğretmen Değişiklikleri

Özel Okullarda eğitimini sürdüren öğrenci ve onların velilerinin en büyük sorunu olan öğretmen değişikliği hususunda atılacak net adımlara ihtiyaç vardır. Öncelikle kurumla anlaşan öğretmenin ilk yıl kurum stajı olarak değerlendirilmesi, aynı öğretmenle okul devam etmek istiyorsa ve öğretmen de okuluyla devam etmek istiyorsa yapılacak ikinci sözleşmenin en az üç yıllık olarak düzenlenmesi ve bu hususun da yine ÖMK içerisinde yer alması gerekmektedir. Bu adım hem öğretmenlerin hem okulların hem de velilerin olmak üzere birçok sorunu çözecektir. 1+3 yıl şeklinde imzalanacak sözleşmeler eğitimin kalitesini ve devamlılığını artıracak ve birçok mağduriyeti ortadan kaldıracaktır.

MEB'den öğretmenlere yeni görev MEB'den öğretmenlere yeni görev

5- Öğretmenlik Meslek Kanunu Kariyer Basamakları

Öğretmenlik Meslek Kanununda yer alan kariyer basamakları da öğretmenler arasındaki ayrımın derinleşmesine sebep olmaktadır, ancak öğretmenin kendini yetiştirmesi anlamında düşünüldüğünde önemli olan bu basamaklar Yüksek Lisansı ve Doktorayı teşvik edecek şekilde tekrar düzenlenmeli ve öğretmenlere sınavsız ve ücretsiz yüksek lisans eğitiminin yolu açılmalıdır. Bu sayede hem öğretmenler kendilerini geliştirmek konusunda teşvik edilebilecek hem de kariyer basamakları anlamlı hale gelecektir. Özel Sektör ve Kamu çalışanı öğretmenlerin hizmet yılı, göstermelik sınav ve diğer sorunlar bu sayede çözülecektir.