Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası tarafından yapılan duyuruda, yönetici görevlendirmede yeniden görevlendirmenin yargıya taşındığı bilgisi paylaşıldı. 2018 Haziran ayında yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında mevcut 4 veya 8 yılını dolduran yöneticilere yeniden görevlendirme yönünde başvuru hakkı verildiği hatırlatıldı.

Bu yöneticilerin yeniden görev alabilmek için değerlendirme formuna göre elde edilen puan doğrultusunda görevlendirilecekleri belirtilen açıklamada, 2014 yılında kanun değişikliği ile görevden alınan okul yöneticilerinin yerine mülakatla görev verilen yöneticilerin kayırılması ve kadroların garanti altına alınmasının söz konusu olduğu vurgulandı. Görevlendirme tanımının ise yeniden görevlendirme şeklinde yapıldığı halde daha önceden yöneticilik hizmeti olan ve MEB tarafından resen veya herhangi bir nedenle yöneticilik görevini bırakan yöneticilerin kapsam dışında bırakılmasının hakkaniyete aykırılık teşkil etmekte olduğunun altı çizildi.

Önce Yürütmenin Durdurulması ve Ardından İptali İstemi

Bu sebeple de daha önceden yöneticilik hizmeti olan ve MEB tarafından resen veya herhangi bir nedenle yöneticilik görevi bırakan yöneticilerin yeniden görevlendirme kapsamına alınması gerektiği, aksi bir uygulamanın haksız ve hukuksuz bir uygulama olacağı Eğitim-İş sendikasınca değerlendirilmiş olduğu ifade edildi. Dolayısıyla bu haksızlığın giderilmesi için yönetmeliğin bu konudaki ilgili hükümlerinin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve ardından iptali istemi ile konunun yargıya taşındı belirtildi.

Kaynak: Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası