Sistemsel sorunlar, personele verilen eğitimlerin yetersizliği nedenleriyle özellikle il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görev yapan personel kamu hizmetini ifa etmekte sıkıntı çekmektedir. Eğitimler seminer şeklinde değil de bilgisayar laboratuvarında uygulamalı olarak verilmeliydi.  

EBYS sisteminde; tablo oluşturulamaması, internet tarayıcı desteğinin sınırlı olması, oturum süresinin kısa tutulması, DYS yazı şablonlarının EBYS’ye aktarılamaması, e-imzasız paraf atılması, yatay yazıların yazılamaması, SGK, Malmüdürlükleri gibi bazı kurumların KEP adreslerinin kayıtlı olmaması gibi sorunlar eğitim emekçileri tarafından dile getirilmektedir.

Sistemsel değişiklikler, kurumların hizmet kalitesini artırmalıdır. Geçiş süreçleri personelde stres yaratmayacak şekilde planlanmalıdır. Aksi bir durum çözümün kendisinin başlıca sorun haline dönüşmesiyle neticelenir. Mevcut DYS sisteminin eksiklikleri varsa giderilebilir, yılların emeği olarak biriken tecrübe heba edilmeyebilirdi. Her ne kadar da söz konusu altyapı değişikliğinin gerekçeleri kurumun iç paydaşlarına yeterince açıklanmamış olsa da Bakanlığımızın sistemsel altyapısını geliştirmesini desteklediğimizi ifade etmek isteriz.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), 2024-2025 öğretim yılı için sınavsız ikinci üniversite başvuru ve kayı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), 2024-2025 öğretim yılı için sınavsız ikinci üniversite başvuru ve kayı

DYS’den EBYS sistemine göç aşamasında sorunların ortadan kaldırılması amacıyla EBSY sisteminin kullanımında aksaklıkların giderilene kadar test moduna alınarak DYS sisteminin 1 Ocak 2025 tarihine kadar aktif hale getirilmesini Bakanlığımıza çözüm önerisi olarak sunuyoruz.

Liyakat-Sen Genel Merkezi