MEB YASAL ALAN DEĞİŞİKLİĞİNE İZİN VERMELİ

Alan değişikliği bekleyen öğretmenleri bakanlığımızın görerek alan değişikliğine izin vermesi hem öğretmenlerimizi mutlu edecektir hemde daha verimli olacağı alanda çalışmaya başlayan öğretmenler ile beraber daha kaliteli eğitime bir nebzede olsa katkı sağlayacaktır.

MEB YASAL ALAN DEĞİŞİKLİĞİNE İZİN VERMELİ
29 Kasım 2016 - 12:04

Eğitimci Yazar Sedat DEGER

Mili Eğitim bakanlığı en son alan değişikliğini, 26/11/2014 tarihinde 190953 sayı ile yayımladığı duyuru gerçekleştirmişti. 1-5 Aralık 2014 tarihleri arasında başvuruları alınarak 10 Aralık tarihinde ataması yapılan alan değişikliği işlemlerinde sadece ;(1) 540 saatlik Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmenliği Eğitim Programını başarı ile tamamlayanlar ile (2) 90 saatlik Teknoloji Tasarım Öğretmenliği Eğitim programlarını başarı ile bitirenlere atanma hakkı vermişti.Fakat mevzuatımızda olmasına rağmen,öğretmenin ikinci üniversite alanına geçmesi  ile asıl mezuniyet alanına dönmesine izin verilmemişti.Hatta öğrenimi birden fazla alana kaynak teşkil eden alanlar arasında alan değişikliği yapılmasına da izin vermemişti.Yani bu öğretmen arkadaşlar bakanlığın duyuruya çıkacağı alan değişikliğini hala bekliyorlar.Ayrıca mevzuatta yasal bir hak olarak bulunmasına rağmen Milli Eğitim Bakanlığının alan değişikliği konusunda henüz bir açıklama yapmaması veya duyuruya çıkmamış olması öğretmenler arasında tedirginliğe ve sabırsızlığa yol açmaktadır.

Öncelikle belirtmek isterim ki MEB;

1) İkinci  Üniversiteyi bitiren öğretmenlere,
2) Öğretmenler Asıl Alanlarına,
3) Öğrenimi Birden Fazla Alana Kaynak Teşkil Edenlerin alanlar arasında,
4) 540 saatlik zihinsel engelliler sınıf öğretmenliği programını tamamlayanlara,
     alan değişikliği hakkı vermelidir.

Alan değişikliğinin mevzuat dayanağı ise 17 Nisan 2015 CUMA günü yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 60. Maddesinde hüküm altına alınmıştır.Şöyle ki;

“(1) Bakanlıkça uygun görülmesi hâlinde; öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atanan öğretmenler, öğrenimleri birden fazla alana atanmaya kaynak olan öğretmenler ile başka bir alanda yükseköğretimi bitiren öğretmenler, adaylıklarının kaldırılmış olması ve yükseköğrenimlerinin atanacakları alana uygun olması kaydıyla, Bakanlığın kararına göre mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alanlara alanlarının değiştirilmesini isteyebilir.
(2) Alan değişikliği isteyen öğretmenlerin alan değişiklikleri, il içinde tercihleri de dikkate alınmak suretiyle alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumları olacak şekilde hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana öncelik verilir.
(3) Alan değişikliği işlemleri Bakanlıkça belirlenecek takvim çerçevesinde yapılır.”denilmektedir.
Şu konunun da altını çizmekte fayda var. Mevzuat hükümlerinden görüldüğü üzere yan alanın geçişine imkan sağlayacak herhangi bir yasal düzenlemede mevcut değil.

İkinci üniversiteyi bitiren öğretmenlere alan değişikliği hakkı verilmelidir

Öğretmenlik hizmeti sürerken veya öncesinde başka bir öğretmenlik alanında ikinci üniversiteyi bitirmiş olan öğretmenlere bitirdikleri 2. Üniversitenin karşılığı olan alana geçme hakkı yönetmelikte de yazdığı üzere verilmelidir. Bir öğretmen ikinci bir üniversiteyi bitirmiş ise zaten o alanda öğretmenlik yeterliğini kazanmıştır. Yani diplomasını aldığı iki alanda da öğretmenlik yapabilme kapasitesine sahiptir ve bu yüzden kendini daha çok verimli hissettiği alanda özgürce ders verebilmelidir. Öğretmenlik vazifesini yerine getirirken veya daha öncesinde ikinci üniversiteyi bitiren öğretmenler de diğer diploma alanına geçebilmelidir.Açık ve net şekilde 2. Üniversiteyi bitiren öğretmenlerin alan değişikliği hakları görmezden gelinmemelidir.

Öğretmenlerin Asıl Alanlarına Dönebilmeli

Bunun yanı sıra kendi alanı olmamasına karşın başka alanlarda öğretmenlik yapanlar da asıl mezun olduğu öğretmenlik alanına  geçiş hakkı verilebilir,kişi eğitimini aldığı öğretmenlik alanında çalışabilme hakkına sahip olmalıdır.Üniversiteden mezun olduğu branştan daha farklı alana atanan ve halen görevine devam eden öğretmenlerin istemesi halinde diplomasında asıl branşına alan değişikliği yapabilmesi mevzuat hüküm gereğidir. Kendi alanı olmamasına karşın başka alanlarda öğretmenlik yapanlara asıl mezun olduğu öğretmenlik alanına  geçiş hakkının verilmesi kamu yararı ve öğrenci hakkını gözetilen bir adım olacaktır. Kişi eğitimini aldığı öğretmenlik alanında çalışabilme hakkına sahip olduğu da unutulmamalıdır.
Öğrenimi Birden Fazla Alana Kaynak Teşkil Eden Öğretmenler Alanlar Arasında Alan Değişikliği Yapabilmeliler
Eğitimini aldığı öğrenimi itibari ile bazı alanlar birden fazla öğretmenlik için atamaya kaynak olabilmektedir.Yani bu şekilde diplomaya sahip öğretmenler kaynak teşkil eden öğretmenliklerin her birinde yeterliğe sahip oldukları için ve talim terbiye kurul kararları doğrultusunda alanlar arasında geçiş yapabilmeliler .

540 saatlik zihinsel engelliler sınıf öğretmenliği programını tamamlayanlara alan değişikliği hakkı verilmelidir

Bilindiği üzere 2012 İl İçi Alan Değişikliği Kılavuzuna açılan davalar sonucunda Danıştay İkinci Dairesinin 12/04/2013 tarihli ve Esas No: 2012/12121 sayılı kararı ve Danıştay İkinci Dairesinin 19/04/2013 tarihli ve Esas No: 2012/1775 sayılı kararı ile Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği alanıyla Teknoloji ve Tasarım Alanına geçişi öngören  ilgili maddelere iptal kararları gelmişti. Danıştay kararları  sonrası talim ve terbiye kurulu ise 20 Şubat 2014 tarihli 9 sayılı kararıyla 8. Geçici Maddesinde “Sınıf öğretmeni olarak görev yapmakta iken 540 saatlik “Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitimi Programı”nı başarıyla tamamlayanların Zihin Engelliler Sınıfı Alanına, öğretmen olarak görev yapmakta iken 90 saatlik “Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliği Eğitim Programı”nı başarıyla tamamlayanların Teknoloji ve Tasarım Alanına eğitim kurumlarının ihtiyacına göre alan değişikliği yapılabilir.” Diyerek alan değişikliğini hukuki zemine oturtmuştu.Fakat yargı kararları gereği 540 saatlik Zihin Engelliler Sınıf Öğretmenliği Eğitim programının 4. Kademesini 10 Aralık 2014’te yapılan son alan değişikliğinden sonra ancak  bitiren Öğretmenler alan değişikliği hakkından faydalanamamıştı. Kaldı ki bu şekilde 540 saatlik zihinsel engelliler sınıf öğretmenliği programını tamamlayan öğretmenlerin sayısı 1000 civarı kadar.

Alan değişikliği bekleyen öğretmenler önlerini görmek istiyorlar.Bu yüzden de MEB yetkililerinden alan değişikliği duyurusunu

Saygılarımla…

Sedat DEGER
Eğitimci Yazar

Bu haber 4978 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Şişli Eskort