MEB uygulama otellerinde KDV oranı ne kadardır?

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 18.12.2019 Tarih ve 25238545 sayılı yazılarıyla Uygulama Otellerinde KDV Oranını açıkladı. 3423 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Öğretim Okulları Döner Sermayesi Hakkında Kanun kapsamında .

MEB uygulama otellerinde KDV oranı ne kadardır?
19 Şubat 2020 - 10:42 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 - 10:52

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 18.12.2019 Tarih ve 25238545 sayılı yazılarıyla Uygulama Otellerinde KDV Oranını açıkladı.

3423 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Öğretim Okulları Döner Sermayesi Hakkında Kanun kapsamında kurulan ve mesleki ve teknik eğitim/öğretim veren okul/kurumlar bünyesinde faaliyet gösteren döner sermaye işletmelerinde (uygulama otellerinde) geceleme hizmetlerinde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü talep edilmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'nın 16/12/2019 tarihli ve 50169878-200.03.01-E.175350 sayılı yazısın da ise aşağıda huşlara değinilmiştir.

3423 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Öğretim Okulları Döner Sermayesi Hakkında Kanun kapsamında kurulan ve mesleki ve teknik eğitim veren okullar ve kurumlar bünyesinde faaliyet gösteren uygulama otellerindeki geceleme hizmetlerine uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

 

KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, maddede yer alan sınırlar dahilinde, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.

Bu kapsamda, KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, sözü edilen listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/25 inci sırasında; otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetine yer verilmiş ve bu hizmetin %8 oranında KDV'ye tabi tutulması öngörülmüştür. Ayrıca, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-2.5) bölümünde konuya ilişkin açıklamalara yer verilmiş; otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetinin, bu işletmelerde oda veya yer tahsis etmek suretiyle verilen, tesiste günlük yatma-barınma-kalma hizmeti olduğu belirtilmiştir.

Diğer taraftan;

-Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinin 4/2 nci maddesinde, uygulama otellerinin de içinde sayıldığı Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki kurumların, kurulması planlanan il valiliğinin teklifi ve ilgili genel müdürlüğün uygun görüşüne bağlı olarak Bakanlığınızca açılacağı ve aynı usulle kapatılacağı,

 

 

-Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 223 üncü maddesinde, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin, döner sermaye aracılığıyla alınan siparişler ve yapılan işler üzerinde fiilen çalışarak mesleklerini daha iyi öğrenmelerine ve öğrendiklerini pekiştirmelerine, girişimcilik bilinci kazanmalarına, okuldaki mevcut nitelikli insan gücü, makine potansiyeliyle atölye kapasitesinin ekonomiye kazandırılmasına ve benzeri amaçların gerçekleştirilmesine katkı sağlamak bakımından Bakanlığınızca uygun bulunan ortaöğretim kurumlarının bünyesinde döner sermaye işletmesi kurulacağı; döner sermaye işletmelerinin idari, mali ve muhasebeyle ilgili iş ve işlemlerinin döner sermaye mevzuatına göre yürütüleceği belirtilmiştir.

Buna göre, Bakanlığınızca yapılan değerlendirme sonucu açılması uygun görülen ve 3423 sayılı Kanun kapsamında mesleki ve teknik eğitim veren okullar ve kurumlar bünyesinde faaliyet gösteren uygulama otellerinde sunulan geceleme hizmetlerinin, söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/25 inci sırası kapsamında değerlendirilmesi ve bu hizmetlere %8 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

kaynak: http://www.memurlar.net/haber/880495/meb-uygulama-otellerinde-kdv-orani-ne-kadardir.html 
Bu haber 543 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum