Milli Eğitim Bakanlığı, 2021/2022 Eğitim Öğretim yılı için sene başı iş ve işlemlere ilişkin detayları yayımladı. Kurumlara gönderilen resmi yazıda kayıt parası ve yardımcı kitaplara dikkat çekilirken, öğretmenler kurulu ve zümre öğretmenler toplantı tarihleri değiştirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı sene başı işlemlerine ilişkin resmi yazıyı kurumlara gönderdi. Öğretmenlerin yapması gerekenler ve okul idareleri ile öğretmenlere yönelik uyarıların oldu resmi yazının detayları şöyle:
Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda 2021-2022 eğitim öğretim yılına 6 Eylül 2021 pazartesi günü ilgi yazı doğrultusunda gerekli tedbirler alınarak başlanacaktır.
İlgi, a,b,c yönetmelikler, ilgi ç ve d  Yönergeler ile ilgili e genelge Kapsamında sene başında yapılması gereken iş ve işlemlerle ilgili olarak ülke genelinde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duymuştur.
1- 2021-2022 ders yılının 6 Eylül 2021 tarihinde başlayacak olması nedeniyle ilgi (a) Yönetmelik ile ilgi () Ve (D) yönerge Kapsamında yapılması gereken kurultay zümre toplantılarının tarihlerinde güncelleme yapılmış ve bu doğrultuda, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı;
a) Öğretmenler kurulu 31 Ağustos 2021 tarihinde,
b) Eğitim kurumu sınıfı / alan zümreleri 1 Eylül 2021 tarihinde,
c) Eğitim kurumu sınıf / alan zümre başkanları kurulu 2 Eylül 2021 tarihinde,
Iki) ilçe sınıf / alan zümreleri 3 Eylül 2021 tarihinde,
D) sınıf / alan zümreleri 6 Eylül 2021 tarihinde,
E) Ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve dokuzuncu sınıflarına yönelik rehberlik çalışmaları ise altı-on Eylül 2021 tarihleri arasında,
F) diğer Kurullar ise ilgi () yönerge hükümlerine uygun olarak yapılacaktır.
2- Sorumluluk ve hazırlık sınıflarında yeterlilik sınavları ilgi (a) yönetmeliğin 58. ve 60 inci maddelerinde yer alan hükümler doğrultusunda;
a) Sınavlar iki haftaya yayılarak 1 Eylül-12 Eylül 2021 tarihleri arasında planlanarak uygulanabilecektir.
b) 2019-2020 eğitim öğretim yılında ki derslerden sorumlu geçen öğrenciler; bu derslerin birinci dönem konu ve kazanımlarından sorumluluk sınavına tabi tutulacak ve sorumlulukları kalkana kadar girecekleri sorumluk sınavlarında sadece 2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci dönem konu ve kazanımlarından sorumlu olacaklardır.
C) 2020-2021 eğitim öğretim yılında ki derslerden sorumlu geçen öğrenciler ise; bu derslerin birinci ve ikinci dönem konu ve kazanımlarından sorumluluk sınavına tabi tutulacaklardır.
3- Evde ya da hastanede eğitim alan öğrencilerin durumlarının e-okul yönetim bilgi sistemine Eksiksiz bir şekilde işlenmesi ve eğitim hizmetlerine yönelik gerekli planlamanın yapılması sağlanacaktır.
4- Kaynaştırma / bütünleştirme yoluyla öğrenim gören öğrencilere yönelik destek eğitim odası faaliyetlerinin planlanıp uygulanmasına yönelik gerekli tedbirler alınacaktır.
5- Resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden sağlık bakanlığı e- Nabız sisteminde Kronik hastalıklar listesinde hastalığı yer alanların bu durumlarına ilişkin e- Nabız sisteminden alacakları Belge ile okul müdürlüklerine başvurmaları halinde bu öğrencilerin eğitim faaliyetlerini sürdürmeleri yönünde il / ilçe milli eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınacaktır.
6- okullara öğrenci kayıtları esnasında kayıt parası veya başka at altında zorunlu olarak herhangi bir ücret alınmayacak olup bu tarz uygulamalara dair şikayetlerin valilikler tarafından ivedilikle değerlendirilerek gerekli işlemlerin yapılması sağlanacaktır.
7- milli eğitim Bakanlığınca öğretmen ve öğrencilerimize dağıtımı yapılan ders kitapları dışındaki diğer yardımcı materyallerin; okullarda / kurumlarda reklam ve tanıtımını yapılmasına izin verilmemesi, öğrencilerimize aldırılmaması ve velilere maddi külfet oluşturacak uygulamalardan kaçınılması hususunda valiliklerce gerekli tedbirler alınacaktır.
8- okula kayıt, seviye / özel grup sınıfları, öğretmen seçimi, teknolojik / fiziki olanaklar, yabancı dil eğitimi ve benzeri çeşitli hususlar gerekçe gösterilerek devlet okullarında sınıf ayrımcılığına sebep olacak ve eğitimde fırsat eşitliği ilkesini zedeleyecek uygulamalardan kaçın olacaktır.
9- İlkokul müdürlüklerince ilgi (b) Yönetmeliğin “İlkokula kayıt” başlıklı 11. maddesinin 6. fıkrası kapsamında e-Okul Yönetim bilgi Sistemi “kayıt işlemleri” ekranı ile ilgili iş ve işlemlerin hassasiyetle yapılarak zorunlu eğitim çağında bulunan öğrencilerin ivedilikle kesin kayıtlarının tamamlanması sağlanacaktır.
On-Yönetim bilgi Sistemi “kayıt işlemleri“ ekranı ile ilgili iş ve işlemlerin hassasiyetle yapılarak zorunlu eğitim çağında bulunan öğrencilerin ivedilikle kesin kayıtlarının tamamlanması sağlanacaktır.
10- Öğrencilerin devam-devamsızlıkla ilgili iş ve işlemleri ilgi (a),(b), ve (c) Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülecektir. Öğrencilerin devamsızlığıyla ilgili velilerine yapılacak tebligat işlemleri zamanında, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda posta, e-posta ve/veya Bilişim araçları ile yapılacaktır.
Bu bağlamda, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin ilgide kayıtlı mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmesi, COVID-19 salgını ile ilgili verilen mücadele, bu doğrultuda başta maske, mesafe ve temizlik kuralları olmak üzere alınan önlem ve tedbirler ile bu konuda ilgi (F) yazıda yer alan hususlara titizlikle uyulması hususunda,
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Mahmut Özer
Bakan